Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden voor Retiebaan en Retieseweg

Nieuwe fietspaden voor Retiebaan en Retieseweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N118

Wat en waarom?

Vernieuwen waterleiding, riolering en fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer en waterbedrijf Pidpa voeren vanaf woensdag 8 december voorbereidende werken uit langs de N118 in Geel. Vanaf het Kempisch Kanaal tot aan de spoorwegovergang in Geel worden de nutsleidingen, waterleiding en riolering vernieuwd en komen er nieuwe fietspaden in asfalt.

Wegen en Verkeer zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Bovendien zorgen we dat het nieuwe fietspad overal minstens 1,75 m breed is en waar mogelijk zal er een breedte van 2 m worden voorzien. Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen.

Omdat er naast het fietspad nog een verouderde vezelcement waterleiding ligt, maakt Pidpa van de gelegenheid gebruik om die meteen mee te vernieuwen. Ook de riolering wordt door Aquafin vernieuwd, alvorens we effectief het nieuwe fietspad kunnen aanleggen. Alle noodzakelijke vernieuwingen en werken worden zo in één klap uitgevoerd.

Inritten langs een gewestweg

AWV grijpt deze werken aan om de toegangen van aangelanden tot het gewestdomein veilig en conform met onze regelgeving te maken. Door het aantal conflictpunten met de gewestweg te beperken, zorgen we voor een vlottere doorstroming en een betere verkeersveiligheid.

Bij de beoordeling van de toegangen van aangelanden, baseert AWV zich op dienstorder MOW/AWV/2012/16 (betreffende de reglementering van de toegangen tot gewestdomein), waarvan de volgende bepalingen de belangrijkste zijn:

  • Indien er ontsloten kan worden via een weg van lagere categorie, dient er via die weg ontsloten te worden;
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan worden voor private woningen en gebouwen met beperkt verkeersgenererende activiteiten
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan worden voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten

Meer informatie over deze regels vindt u op www.wegenenverkeer.be/inritten. Verdere individuele info krijgt u later via brief.

Goed om te weten
AWV vernieuwt ook de fietspaden op de N118 in Retie. Meer informatie over dit project vindt u via deze webpagina.

Timing en impact?

Voorbereidende werken starten woensdag 8 december

Vanaf woensdag 8 december beginnen we met het rooien van een aantal hinderlijke bomen die de zichtbaarheid belemmeren en waarvan de wortels schade veroorzaken aan het fietspad en de waterleiding. De nutsmaatschappijen volgen aansluitend met het vernieuwen van de nutsleidingen en dit vanaf de brug over het Kempisch Kanaal en zo verder richting Geel.

Als de nutswerken ver genoeg gevorderd zijn, start Aqaufin begin augustus (na het zomers bouwverlof) met het vernieuwen van de riolering. Aansluitend legt Wegen en Verkeer het nieuwe fietspad aan.

Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk

Om de nutswerken veilig en vlot uit te voeren, wordt er ter hoogte van de werfzone een deel van de rijweg ingenomen en plaatsen we tijdelijke werfverkeerslichten.

  • Autoverkeer passsert in beide richtingen beurtelings langs de werken.
  • Fietsers kunnen de fietspaden langs de N118 blijven gebruiken. Zij moeten ter hoogte van de werfzone wel even afstappen en met de fiets aan de hand voorbij de werken. Op enkele locaties is er een fietsomleiding voorzien, zodat de veiligheid voor de weggebruiker optimaal blijft.

Bereikbaarheid van woningen tijdens de werken

Tijdens de werken blijven woningen langs de N118 maximaal toegankelijk. Wel moeten bewoners er rekening mee houden dat hun oprit enkele keren kort niet toegankelijk zal zijn. Dit op de momenten dat de aannemer de nutsleiding voor de woning aanlegt en wanneer we het nieuwe fietspad in asfalt plaatsen (telkens 1 à 2 werkdagen). Bewoners kunnen dan niet met de auto op de oprit parkeren. Te voet en met de fiets (eventueel aan de hand) zijn de woningen altijd bereikbaar. Enkele dagen vooraf verwittigt de aannemer u hierover.

Tijdens het vernieuwen van de riolering en het aanleggen van het fietspad (na het zomers bouwverlof 2022) zal de impact op het verkeer wellicht groter zijn. Welke verkeersmaatregelen dan gelden, vindt u later op deze pagina terug. Abonneer u hier alvast op de nieuwsbrief. Zo ontvangt u de laatste updates steeds in uw mailbox.