Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden en veiligere kruispunten op Mallebaan

Nieuwe fietspaden en veiligere kruispunten op Mallebaan

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N153

Wat en waarom?

Situering project

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de kruispunten op de Mallebaan (N153) die toegang geven tot het bedrijventerrein D’hoef opnieuw inrichten en nieuwe fietspaden langs de Mallebaan aanleggen. Het gaat dan specifiek over de Mallebaan vanaf D’Hoef tot en met het kruispunt met de Oostmalsebaan (kilometerpunt 23.3 tot 25), ten zuiden van Sint-Lenaarts.

Mobiliteitsvisie Noorderkempen

Dit project kadert in de globale Mobiliteitsvisie voor de Noorderkempen, die in 2012 opgesteld werd door de provincie Antwerpen.

Nieuwe fietspaden en -oversteekplaatsen

De Mallebaan is onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en sluit binnen de projectzone aan op een aantal lokale en recreatieve fietsroutes. De bestaande fietspaden zijn te smal en liggen tegen de rijweg aan, waardoor ze niet meer voldoen aan wat we veilige fietspaden noemen.

Vrijliggende fietspaden van 2 meter breed

AWV legt nieuwe, brede fietspaden in asfalt aan langs de Mallebaan. De nieuwe fietspaden komen achter een groene berm met gracht te liggen. Zo creëren we een natuurlijke buffer waarachter fietsers volledig afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. De open grachten leiden fietsers bovendien naar de oversteekplaatsen en verhinderen dat ze zomaar overal de straat kunnen oversteken.

Vanaf het kruispunt met de Oostmalsebaan voorzien we een dubbelrichtingsfietspad, dat aansluit op het bestaande fietspad richting Malle.

Veilig oversteken

Fietsers die de Mallebaan willen oversteken, hebben na de herinrichting drie beveiligde oversteekplaatsen:

  • Aan het kruispunt Bosstraat en Groot Veerle komen verkeerslichten met een conflictvrije regeling, zodat fietsers en afslaande auto’s nooit tegelijk groen licht hebben.
  • Aan het kruispunt Kraaienhorst komt een verkeerslicht dat enkel op aanvraag werkt. Dat betekent dat het verkeerslicht voor het verkeer op de Mallebaan standaard op knipperen staat. Dit wordt enkel rood als er verkeer uit Kraaienhorst komt (activatie via cameradetectie) of als fietsers willen oversteken (activatie via drukknop).    
  • Aan het kruispunt Oostmalsebaan zijn geen verkeerslichten voorzien, maar maken we een oversteek in twee keer, met wachtruimte op een beveiligde middenberm. Die middenberm zorgt tegelijk dat het gemotoriseerd snelheid moet minderen.

Herinrichting kruispunten

Binnen het project zijn vier kruispunten gelegen:

  • Kruispunt Bosstraat – Groot Veerle
  • Kruispunt Heihoefke
  • Kruispunt Kraaienhorst
  • Kruispunt Oostmalsebaan

Kruispunt Bosstraat – Groot Veerle

Het kruispunt van de Mallebaan met de Bosstraat en Groot Veerle wordt de hoofdtoegang tot het bedrijventerrein D’Hoef en de ontsluiting richting Malle. Om het verkeer op dit langgerekte kruispunt vlot en veilig te kunnen regelen, zullen hier in de toekomst verkeerslichten komen. De verkeerslichtenregeling zal dynamische werken, via detectielussen en camera’s, zodat de groentijden automatisch aangepast worden op basis van het verkeer dat op de verschillende takken van het kruispunt komt. De groentijden zullen ook conflictvrij geregeld worden, zodat fietsers en afslaande auto’s niet gelijktijdig groen krijgen.

Kruispunten Heihoefke, Kraaienhorst en Oostmalsebaan

De overige drie kruispunten zijn ondergeschikt. Hier komen geen verkeerslichten, maar zullen de voorrangsregels gelden met de Mallebaan als voorrangsweg. De verkeerslichten die vandaag aan het kruispunt met Heihoefke staan, zullen bij de herinrichting dus verdwijnen.

Deze kruispunten richten we zo in, dat ze straks enkel nog dienen voor bestemmingsverkeer. De noordelijke tak van Heihoefke sluiten we volledig af van de Mallebaan en de noordelijke tak van Kraaienhorst krijgt een tractorsluis, zodat enkel landbouwvoertuigen hier nog in en uit kunnen rijden. Op de Oostmalsebaan (N153a) tussen de Mallebaan en het kanaal komt een tonnagebeperking.

Aansluitende project

Heraanleg Bosstraat en Heihoefke

Om een vlotte mobiliteit op het bedrijventerrein te garanderen, zijn er ook aanpassing nodig aan de Bosstraat en het kruispunt van de Bosstraat met Heihoefke en Kraaienhorst. De route van de Bosstraat linksaf naar Heihoefke (noord) wordt de hoofdroute en voorrangsweg. De Bosstraat wordt verbreed en de verhoogde aanliggende fietspaden worden doorgetrokken langs Heihoefke.

Timing heraanleg Bosstraat en Heihoefke

Het aanpassen van het wegontwerp van de Bosstraat en Heihoefke is een apart project, dat qua timing en uitvoering zo goed mogelijk afgestemd wordt op het project Mallebaan.

Projectverloop

Grondverwervingen noodzakelijk

De voorbije jaren werkte AWV samen met de gemeente Brecht, rioolbeheerder Pidpa en de betrokken adviesinstanties aan een projectnota en ontwerpplan voor de herinrichting. Om het project te kunnen realiseren en de vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, zijn enkele grondverwervingen nodig langs de Mallebaan. Daarvoor is ondertussen ook een innameplan opgemaakt en goedgekeurd. De betrokken eigenaars werden hierover persoonlijk gecontacteerd.

Verdere stappen

De projectplanning ziet er als volgt uit:

  • 2022: grondverwervingsgesprekken met eigenaars
  • 2027: aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek en aanstellen aannemer
  • Startdatum van de effectieve werken is op dit moment nog niet gekend

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier