Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden en gescheiden riolering op de N72 in Zonhoven

Nieuwe fietspaden en gescheiden riolering op de N72 in Zonhoven

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N72

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N72 in Zonhoven te vernieuwen over zo’n 3,2 km tussen de rotonde Merelstraat-Hortstraat in Halveweg en de ‘vertakking’ aan de Heuveneindeweg (N74). Op het hele traject komen veilige fietspaden en worden de kruispunten aangepakt. Inritten van percelen worden conform de regelgeving aangelegd. Aquafin voorziet gescheiden riolering. De werken worden uitgevoerd in verschillende fases en deelzones en enkele jaren duren. De vermoedelijke start is ten vroegste voorzien in de loop van 2025. De ontwerpplannen liggen op tafel. 

Wat en waarom?

Meer veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers

De N72 verbindt Zonhoven via Heusden-Zolder met Beringen en Heppen. Op grondgebied van Zonhoven heeft de gewestweg verschillende namen: Beringersteenweg, Wijerstraat en Halveweg. De projectzone loopt over zo’n 3,2 kilometer. 

De grote doelen zijn meer verkeersveiligheid, comfort en betere bereikbaarheid voor alle weggebruikers, met speciale aandacht voor de fietsers. De N72 is een belangrijke ader in het fietsnetwerk, maar beschikt niet overal over aangepaste fietsinfrastructuur door de combinatie van smalle aanliggende fietspaden en hoge verkeersintensiteit. AWV gaat de kruispunten met de zijstraten beveiligen en nieuwe fietspaden voorzien. Ze zullen vrijliggend of aanliggend verhoogd zijn, afhankelijk van de geldende snelheid. 

Nieuwe riolering 

De riolering in de projectzone is in slechte staat, Aquafin gaat deze vernieuwen door een gescheiden stelsel. Daardoor worden het hemelwater of regenwater (RWA) en het vuilwater (DWA) afzonderlijk afgevoerd naar enerzijds waterlopen en anderzijds de waterzuiveringsinstallatie. 

Dit betekent ook dat de huisaansluitingen langs de projectzone moeten zorgen voor een gescheiden afkoppeling van regenwater en vuilwater, op verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarover verstrekt Aquafin meer info.  

Naar veilige inritten voor alle weggebruikers 

Het hele straatbeeld wordt vernieuwd, dus ook de inritten naar de woningen en handelspanden. We bekijken dit in functie van de situatie, rekening houdend met de geldende regelgeving voor gewestwegen in Vlaanderen. Voor woningen zijn de inritten 4,5 meter breed. Handelszaken mogen beschikken over 5 of 7 meter, afhankelijk van hun activiteit. De vergunde toestand van de opritten wordt toegepast. Meer informatie over inritten langs een gewestweg vind je op deze pagina.

Ook de bushaltes langs de N72 worden veiliger en toegankelijker ingericht. 

Vernieuwing per kern 

Over de projectzone heen kruist de N72 de kernen Halveweg, Roosterbeekvallei en Ter Donk. Elk hebben ze hun specifieke eigenschappen waar we het ontwerp op hebben aangepast.  

Halveweg 

Tussen de rotonde Merelstraat/Hortstraat en de spoorwegovergang is zone 50 al van kracht.

 • Daardoor komen de nieuwe fietspaden in beide richtingen aanliggend verhoogd.
 • Ernaast komt een schuwzone die fietsers moet beschermen tegen mogelijke openslaande deuren van wagens op de parkeerplaatsen.
 • Ook het voetpad wordt opnieuw aangelegd.   

Stationsomgeving

Het kruispunt met de Wijvestraat krijgt een rotonde. Daardoor zal de ontsluiting van spoorwegparking verbeteren.

 • AWV gaat de rotonde uitrusten met verkeerslichten.
 • Als de spoorwegovergang afgesloten is, vermijden die verkeerslichten dat de rotonde dan stropt. 

De verkeerslichten op het kruispunt met de Engstegenseweg blijven behouden. Daarnaast komt er een beveiligde fietsoversteekplaats waar de toekomstige fietssnelweg N74 (Hasselt - Hamont-Achel) zal passeren. 

De Boomsteeg verandert in een rechts-in, rechts-uit-straat. Enkel voertuigen die uit de richting van Heusden-Zolder komen, kunnen de straat nog inslaan. Wie de Boomsteeg uitrijdt, kan enkel richting Heuveneindeweg (N74) rijden. 

Het kruispunt met de Schopdriesweg/Kortestraat krijgt een middengeleider die de oversteek naar de school en de sportvelden beveiligt. 

De bussen aan de haltes Zonhoven-Halveweg en Zonhoven-Station zullen halteren op de rijweg. Beide stopplaatsen krijgen een gelijkaardige vernieuwing conform de huidige regelgeving. De posities van de haltes werden afgestemd op de herinrichting van de kruispunten en afgestemd op inritten om te voldoen aan de perronlengte volgens de richtlijnen De Lijn. 

Roosterbeekvallei

Tussen de spoorwegovergang en de Donkweg geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.

 • De nieuwe fietspaden zullen in beide richtingen dan ook vrijliggend aangelegd worden.
 • Aan de Roosterbeek komt een fietsoversteek en een breder fietspad tussen de Roosterbeek en Engstegenseweg met ruimte voor extra groen.  

Ter Donk

Vanaf de Donkweg tot aan de Heuveneindeweg (N74) wisselt de snelheid tussen 50 en 70 km/u.

 • Om een uniform beeld te creëren worden de fietspaden over het hele stuk vrijliggend aangelegd.
 • De fietspaden zijn aan weerskanten omgeven door schuwzones om fietsers te beschermen. 

Kruispunt Wijerstraat & Donkweg al vernieuwd

AWV vernieuwde enkele jaren geleden al het gedeelte van de Wijerstraat tussen Beringersteenweg 98 en Wijerstraat 11. Er kwamen verhoogde, vrijliggende fietspaden. De kruispunten Stationsstraat x Donkweg en Alkenhoofseweg x Donkveldweg zijn voorzien van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Er geldt zone 50. De Wijerstraat werd aanzienlijk beveiligt met een verbrede middenberm in gras of sierbeton. 

Schoolomgeving 

Aan het kruispunt met de Kievitveldstraat komt een middengeleider die het voor schoolgaande kinderen, fietsers en voetgangers veiliger maakt om over te steken. Voor een vlottere afwikkeling aan het kruispunt met de Heuveneindeweg (N74) komen er langere afslagstroken richting Zonhoven en Hasselt.  

Aan de bushaltes Zonhoven-Nieuwveldstraat en Zonhoven-Bremstraat halteren de bussen op de rijweg en kunnen passagiers verhoogde perrons gebruiken. Ook hier komen schuilhuisjes, fietsenstallingen en blindegeleidetegels. Aan de stop Zonhoven-Nieuwveldstraat komen er voetgangersvoorzieningen voor vlotte verbinding met de school.

Timing en impact?

Afhankelijk van procedures

Voordat de werken kunnen starten moeten eerst nog enkele procedures doorlopen worden:

 • omgevingsvergunningsprocedures
 • MER-studie (bemaling, fauna,...)
 • grondverwervingen.

Eerste werken ten vroegste in 2025

Naar verwachting starten de eerste voorbereidende nutswerken ten vroegste in 2025. Aansluitend kunnen de infrastructuurwerken van de eerste fase starten.

Opgelet: deze planning is onder voorbehoud. De werken gebeuren gefaseerd per kern (Halveweg, Roosterbeekvallei, Ter Donk). In de aanloop naar de effectieve werken wordt de planning nog in detail opgemaakt.

Uitbreiding openbaar domein

Voor de nieuwe weginrichting, met vrijliggende fietspaden, moeten we plaatselijk het openbaar domein verbreden. Dat betekent dat stukken privédomein worden verworven door het Vlaams Gewest. De gesprekken met de betrokken eigenaars zullen dit najaar starten. 

Die onderhandelingen bepalen in grote mate de verdere timing. Pas wanneer de grondverwervingen zijn afgerond, kan AWV het definitieve ontwerpplan opmaken en een omgevingsvergunning aanvragen.

 

Communicatie

Digitale nieuwsbrief

Op deze pagina vindt u alvast alle relevante informatie over het project. U kan zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft u vlot op de hoogte. 

Omgevingsmanager

Niet alleen in de aanloop naar, maar ook tijdens de werken is communicatie belangrijk. AWV stelt daarom een omgevingsmanager aan als aanspreekpunt voor de omgeving. Zij informeert omwonenden over de voortgang en fasering.

Contacteer ons 

Tel: 0465 09 40 84 (tijdens de kantooruren)

Email: Bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be