Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe carpoolparking vlakbij complex 32 Genk-Oost

Nieuwe carpoolparking vlakbij complex 32 Genk-Oost

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N744

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van een nieuwe carpoolparking langs de Wiemesmeerstraat (N744). Op het terrein van het voormalige containerpark van de stad Genk, bij op- en afrittencomplex 32 Gent-Oost, komt een nieuwe, comfortabele parking met 57 staanplaatsen. Met dit project zet AWV zich in voor gedeeld vervoer en efficiëntere mobiliteit in de regio. De werken duren zo’n 1,5 maand en verlopen zonder grote hinder voor het doorgaand verkeer op de N744.

Wat en waarom?

Comfortabel carpoolen

Omwille van de groeiende vraag en de wens om duurzame verplaatsingen te stimuleren, wil AWV een nieuwe, goed uitgeruste carpoolparking aanleggen. De nieuwe parking biedt plaats aan 57 voertuigen. Bovendien komt er een overdekte fietsenstalling met 8 plaatsen voor standaard fietsen en 4 plaatsen voor buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen, ligfietsen en tandems. In het ontwerp is ruimte voorzien om in de toekomst laadpalen voor elektrische wagens te installeren.

Groene veilige parking

Het groene karakter van de omgeving wordt versterkt door inheemse struiken, bomen en planten. De parking wordt grotendeels aangelegd in grasdallen, zodat het water maximaal in de grond kan sijpelen. Verlichting en stevige afsluiting rondom de parking zorgen ook ‘s avonds voor veilig en toegankelijk carpoolen.

Op dit moment wordt er op de op- en afritten bij het kruispunt met de Europalaan (N75) geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Om het wildparkeren tegen te gaan, wordt de berm omgevormd tot een ondiepe gracht en opnieuw ingezaaid. Ook deze ingreep verhoogt de veiligheid. Het is de laatste stap in de afronding van de carpoolparking.

Bovenaanzicht van de nieuwe carpoolparking langs de N744 in Genk.

Timing en impact?

Timing en impact

De werken worden grotendeels uitgevoerd op het bestaande terrein van het voormalige containerpark van Genk. Daardoor wordt het doorgaand verkeer langs de N744 niet gestoord.

Nadat AWV de omgevingsvergunning heeft ontvangen, kan de planning van de werken starten. De werken starten ten vroegste na het zomers bouwverlof van 2024. Eerst maakt de aannemer de omgeving bouwrijp. Daarna worden de nodige leidingen en aansluitingen voorzien op het terrein en starten de  effectieve werken.

De werken zullen bij goede weers- en werfomstandigheden zo’n 1,5 maand duren.

Carpoolen, combimobiliteit

AWV plant de nieuwe carpoolparking om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar carpoolen en om de combinatie van verschillende vervoermiddelen te bevorderen. Hiermee zetten we concrete stappen om de verkeersdrukte op de Vlaamse wegen te verlichten.