Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Wat gaan we doen?

We werken op en rond de N49 in Assenede met een eenvoudige doelstelling: een vlotter, veiliger en comfortabeler resultaat voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Vlotter verkeer dankzij de nieuwe brug en verbindingen

  • ​​Het bestaande, gevaarlijke kruispunt van de Stoepestraat (N448) met de expresweg N49 verdwijnt. In de plaats komt er een brug over de expresweg. Op die manier kan het verkeer over beide wegen blijven rijden.
  • Door de parallelweg Paul Christiaenstraat verder te bouwen tot aan de Kanaalstraat (R4) zorgen we voor een snelle en vlotte verbinding met de Kanaalstraat (R4) en de autosnelweg E34. We weren zo het zwaar en doorgaand verkeer uit de woonkernen.
  • Voor lokaal verkeer vernieuwen we de weg tussen de Stoepestraat en de Trieststraat, met afgescheiden en comfortabele fietspaden.
  • We verbreden de Gavergrachtstraat (ventweg) voor een veilige en gemakkelijke kruising van (landbouw)verkeer.

Veiliger voor iedereen, en zeker voor fietsers

  • Dankzij de nieuwe brug is er geen contact meer tussen het verkeer op de expresweg N49 en het verkeer op de Stoepestraat (N448).
  • De fietstunnel onder de E34 verlengen we zodat fietsers veilig de nieuwe parallelweg richting de Kanaalstraat (R4) kunnen kruisen. 
  • Ook het kruispunt van de Stoepestraat (N448) met de Trieststraat wordt grondig aangepakt: het kruispunt wordt zo heraangelegd dat doorgaand verkeer richting de Zelzatestraat geweerd wordt en gestimuleerd wordt de nieuwe ontsluitingsweg te kiezen.

Comfortabeler voor buurtbewoners

  • We voorzien maatregelen om het sluipverkeer te verminderen en de verkeerssituatie voor alle weggebruikers te verbeteren. Lees meer over de maatregelen die we nemen op het tabblad ‘Verkeersmaatregelen’.

Aanleg gescheiden riolering

  • Met de werken vernieuwen we ook de riolering. In de toekomst wordt afval- en regenwater gescheiden afgevoerd in de Stoepestraat en Heideveld, wat beter is voor de waterhuishouding en wat ook positiever is voor het milieu.