Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Doorgaand verkeer uit woonkernen houden

Door de bouw van de brug zal het verkeer dat voorheen via de Stoepestraat (N448) de expresweg (N49) op- en afreed, voortaan via de nieuwe parallelweg Heideveld naar de E34 rijden. Om te vermijden dat veel verkeer via de Zelzatestraat/Assenedesteenweg (N436) een sluipweg zal zoeken, hebben de gemeenten Assenede en Zelzate en het Agentschap Wegen en Verkeer een reeks maatregelen afgesproken. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer er zoveel mogelijk weg blijft en de buurt leefbaar blijft.

Vanaf 2024

De maatregelen waren klaar om uitgevoerd te worden eind 2023 maar omwille van afstemming met werken van de Watergroep en Fluvius is besloten ze te verplaatsen naar het voorjaar van 2024. Zo vermijden we dat we in het najaar nieuwe infrastructuur aanleggen die in het voorjaar alweer opgebroken moet worden. De voorbereiding en coördinatie van deze werken lopen volop. Van zodra we een concreet zicht hebben op de timing en de aanpak zullen we u informeren via onze kanalen en die van de gemeenten.

Wat houden de voorziene maatregelen in?

  • We brengen een vrachtwagensluis aan in de Zelzatestraat/Assenedesteenweg (N436) zodat doorgaand vrachtverkeer geregistreerd en beboet kan worden.
  • We brengen wegversmallingen en/of asverschuivingen aan.
  • We onderhouden en herstellen de verharding van het wegdek en de fietspaden op de Zelzatestraat/Assenedesteenweg (N436).
  • We passen het kruispunt van de Stoepestraat (N448) met de Trieststraat en de Zelzatestraat aan om het verkeer langs Heideveld te sturen.
  • We passen het kruispunt van de Assenedesteenweg (N436) met de Kanaalstraat (R4) aan in functie van de gewenste verkeersstromen.
  • De mogelijkheid van¬†trajectcontrole is onderzocht maar gezien er zich geen snelheidsproblematiek stelt zal deze maatregel voorlopig niet ingevoerd worden.

Lange termijn

Wegen en Verkeer denkt aan een volledige herinrichting van de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg. Deze studie wordt parallel opgestart, maar staat los van de herinrichting van het kruispunt van de Stoepestraat (N448) met de E34.