Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw ontwerp voor Oudenaardsesteenweg

Nieuw ontwerp voor Oudenaardsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N8

Wat en waarom?

Mobiliteitssituatie aan Kortrijk-Oost

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk onderzoeken of de verkeerssituatie op de Oudenaardsesteenweg (N8) aangepast moet worden om een vlotte doorstroming voor het verkeer te realiseren. De mobiliteitssituatie op de Oudenaardsesteenweg (N8) wordt onderzocht tussen carpoolparking Kortrijk-Oost en de rotonde met Evolis en de Kortrijkstraat.

Herinrichting van gewest- en gemeentewegen

In het onderzoek wordt er gekeken of het ontwerp van de gewest- en de gemeentewegen aangepast moet worden. 

 • Moet de rotonde van Evolis met de Kortrijkstraat (N8) en de Oudenaardsesteenweg (N391) anders ingericht worden?
 • Moet het kruispunt van de Roggelaan met de Morinnestraat en de parallelweg naast de Oudenaardsesteenweg anders ingericht worden?
 • Kunnen de wegen beter ontsloten worden?
 • Kan de rotonde aan carpoolparking Kortrijk-Oost efficiënter ingericht worden?
 • Kan de carpoolparking beter bereikbaar worden?
 • Hoe zorgen we voor nieuwe, veilige fietsverbindingen?

Timing en impact?

Eerste onderzoeken in de week van 21 maart 

Om de verkeers- en mobiliteitssituatie langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk grondig te onderzoeken, worden verschillende studies uitgevoerd. In de week van 21 maart worden er verkeerstellingen uitgevoerd en wordt de parkeersituatie op de carpoolparking onderzocht.

Parkeeronderzoek

 • Het parkeeronderzoek wordt uitgevoerd aan carpoolparking Kortrijk-Oost, ter hoogte van de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (N8) met de Morinnestraat en Roggelaan.
 • In het onderzoek wordt bijgehouden hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn en hoe lang er geparkeerd wordt. Daarbij wordt er ook gekeken naar het parkeren van fietsen en auto’s.
 • De verkeerstellingen worden in de week van 21 maart uitgevoerd, op verschillende dagen. Er wordt geteld tijdens de ochtend- en avondspits.

Verkeerstellingen

 • Er worden verkeerstellingen uitgevoerd, op verschillende plaatsen naast de Oudenaardsesteenweg (N8), de Kortrijkstraat (N8), de Roggelaan en de Oudenaardsesteenweg (N391). Het verkeer wordt op elk van deze locaties geregistreerd: zowel auto- en vrachtverkeer als fietsers- en voetgangers worden geregistreerd.
 • Deze registraties en tellingen gebeuren met camera’s. Daarbij worden kentekens van voertuigen en fietsers en voetgangers onherkenbaar in beeld gebracht. Het onderzoek dient louter om het verkeer op elke locatie in beeld te brengen.
 • Het parkeeronderzoek wordt uitgevoerd in de week van 21 maart en vindt plaats op drie verschillende dagen (inclusief zaterdag). Zo kan het gebruik van de parking over verschillende dagen heen onderzocht worden. Daarbij wordt er op 3 tijdstippen per dag geteld.

Bekijk hierboven waar de verkeerstellingen worden uitgevoerd. Klik op de groene pijl om de kaart te bekijken.

Studieopdracht wordt verdergezet

Na deze verkeerstellingen en het parkeeronderzoek wordt de studie naar een nieuw ontwerp van de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk verder gezet.

Tijdens het verdere verloop leest u op deze webpagina meer over de vorderingen van de studie.