Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw keerpunt tegen onveilige situaties aan afrit E40 Affligem

Nieuw keerpunt tegen onveilige situaties aan afrit E40 Affligem

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

E40

UPDATE 29/11/21: volgens de huidige planning zal Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2022 een omgevingsvergunning aanvragen voor de aanleg van het nieuwe keerpunt. Zodra er een datum bekend is voor die aanvraag, zullen we dat laten weten  op deze pagina. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in 2023 het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem herinrichten. Ondanks de aanpassingen die het agentschap de afgelopen jaren herhaaldelijk uitvoerde aan de regeling van de verkeerslichten, ontstond er op de drukke momenten nog altijd een file op de afrit die vaak tot op de pechstrook van de snelweg reikte. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties op de snelweg en in 2020 voor een dodelijk ongeval. Om het veiligheidsprobleem definitief te verhelpen, werkte Wegen en Verkeer in samenspraak met de politie en de gemeente Affligem nu een oplossing uit.

Wat en waarom?

Keerpunt aan de noordkant 

Er komt een keerpunt aan de noordkant van het op- en afrittencomplex dat de verkeersdruk zal verlagen aan de kruispunten op de brug. Daardoor zal er geen file meer staan op de snelweg en zullen de wachtrijen op de Stationsstraat (N208) ook minder lang worden. 

“Groentijd” herhaaldelijk verlengd 

In de huidige situatie zijn er bovenop de brug over de E40 twee kruispunten met verkeerslichten. Het verkeer dat vanuit Brussel komt en in Affligem de snelweg verlaat, moet wachten aan de verkeerslichten om linksaf te rijden naar Liedekerke of Hekelgem. De laatste jaren wordt de wachtrij tijdens de avondspits zo lang, dat de afrit volledig volloopt. Om dat te verhelpen, verlengde Wegen en Verkeer verschillende keren de “groentijd” voor dat verkeer (dat vanuit Brussel komt en in Affligem aan de afrit linksaf draait). Het voordeel is dat de file op de afrit korter werd, het nadeel dat de bestuurders die vanuit Liedekerke komen en de snelweg richting Gent willen nemen, soms langs moeten aanschuiven. 

Keerpunt voor twee verkeersstromen 

Echter, de laatste jaren is de verkeersdrukte zodanig toegenomen dat de aanpassingen aan de verkeerslichten niet meer volstonden om de file op de afrit tegen te gaan. Daarom zal in 2023 een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer een keerpunt (zie schema hieronder) aanleggen. Twee verkeersstromen zullen via dat keerpunt moeten omrijden: het verkeer dat vanuit Brussel komt en richting Liedekerke / Hekelgem wil rijden, en het verkeer dat vanuit Liedekerke komt en de oprit richting Gent / Oostende van de E40 wil nemen. Deze bestuurders zullen op de brug niet meer linksaf kunnen draaien - dat zal fysiek onmogelijk gemaakt worden (zie de geblokte aanduidingen op het schema). Ook het verkeer dat vanuit Essene komt zal via het keerpunt moeten rijden om de opritten te bereiken. 

Klik op de knop rechtsboven om de afbeelding te vergroten.

Timing en impact?

Stuk landbouwgrond opgekocht 

De nodige kredieten zijn gebudgetteerd om de aanpassingen te laten uitvoeren in de loop van 2023. Wegen en Verkeer heeft alvast een stuk landbouwgrond opgekocht om het keerpunt te kunnen aanleggen. Zodra de aanbestedingsprocedure beëindigd is, zal de aannemer het terrein bouwrijp maken en de werken uitvoeren. Er zal een verkeerslicht verdwijnen, op het noordelijke kruispunt komen verkeerseilanden die de linksafbewegingen onmogelijk zullen maken en ten slotte zal het keerpunt met de nodige verbindingen aangelegd worden. 

Contact

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016 66 57 50
Website