N8 in Melden (Oudenaarde): ingrepen voor meer veiligheid

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019-2020

Aanleiding

De drukke Berchemweg (N8) dwarst tussen Kluisbergen en Oudenaarde de kleine dorpskern van Melden. Het is een plek waar nu vaak sneller gereden worden dan de toegelaten snelheid van 70 km/u. Om de doortocht van de gewestweg door het dorp veiliger te maken, willen we de weg aanpassen. De ingrepen hebben als doel de snelheid te verlagen en het oversteken veiliger te maken.

 

Voorstel van ingrepen

 

Het plan dat nu voorligt wil de doortocht van de N8 gaan benadrukken met twee zogenaamde poorteffecten langs beide zijden van de woonkern. Op die plaatsen zullen we met plantvakken en een middeneiland duidelijk maken aan de weggebruiker dat hij een dorp binnenrijdt. De maximum toegelaten snelheid blijft 70km/u. Het snelheidsremmend effect van het poorteffect zal ervoor zorgen dat mensen zich ook aan die snelheid houden.

 

voorbeeld van poorteffect

 

Tussen beide poorteffecten zal de middenberm doorgetrokken worden om het snelheidsremmend effect en het woonkerngevoel te versterken. De middenberm zal verhoogd, maar overrijdbaar zijn, om de linksafbeweging naar woningen en handelszaken toe te laten.

Bij het kruispunt met de Meldenstraat komt een oversteekplaats. Door met een middeneiland te werken, kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Er komt in het voorstel geen zebrapad, maar we zetten de oversteekplaats in de verf door een boogpaal met accentverlichting.

 

voorbeeld van accentverlichting bij oversteekplaats

Volgende stappen

De eerste versie van het plan is voorgelegd en goedgekeurd op de PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid). Omwille van de vele vragen van buurtbewoners op dat eerste plan, hebben we gewerkt aan een nieuw voorstel. Dat is op 7 februari 2019 voorgesteld aan de bevolking. In een laatste stap komt het nieuwe voorstel opnieuw voor op de PCV, waar finaal een beslissing zal genomen worden. De uitvoering van de werken zal normaal gezien voor 2020 zijn.

>> Download hier de presentatie van de infovergadering van 7 februari 2019.