Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt R11 met Jules Moretuslei wordt veiliger

Kruispunt R11 met Jules Moretuslei wordt veiliger

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

R11

Wat en waarom?

Zwart kruispunt wordt veiliger 

Aan het kruispunt van de R11 met de Jules Moretuslei in Wilrijk gaat het Agentschap Wegen en Verkeer extra afslagstroken aanleggen. Door bijkomende afslagstroken te voorzien, kunnen we een aantal bestaande conflicten tussen de verschillende verkeersstromen wegwerken. Het kruispunt wordt dus maximaal conflictvrij gemaakt. Dat zal de veiligheid op dit gevaarlijke kruispunt ten goede komen. 

Concreet worden er nieuwe rechtsafslagstroken aangelegd op de Jules Moretuslei, zowel aan de noord- als de zuidkant, en worden de linksafslagstroken op de R11 verlengd.

Op de Jules Moretuslei worden langs de kant van de nieuwe rechtsafslagstroken ook de fietspaden vernieuwd. De nieuwe fietspaden worden in asfalt en minder hoekig aangelegd voor meer fietscomfort. Ook worden de opstelruimtes voor voetgangers en fietsers aan de verkeerslichten ruimer gemaakt

kruispunt R11-Jules Moretuslei

Boven: het nieuwe ontwerp van het kruispunt met bijkomende afslagstroken en nieuwe fietspaden. 

Timing en impact?

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de heraanleg van het kruispunt ingediend. Na het verkrijgen van de vergunning kunnen de werken worden aanbesteed. Als de administratieve procedures vlot verlopen, verwacht het agentschap de werken in het najaar van 2020 te kunnen uitvoeren. De werken zullen ongeveer 8 weken duren.

Meer info volgt

Eenmaal de aannemer gekend is, kunnen we meer informatie over de aanpak en de hinder van de werken communiceren. Deze informatie zullen we tijdig verspreiden via deze webpagina, per brief in de buurt van de werfzone en via de kanalen van het district Wilrijk.