Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingrepen voor veiliger fietsen langs Scheldelaan in Antwerpse haven

Ingrepen voor veiliger fietsen langs Scheldelaan in Antwerpse haven

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N101

Begin 2019 hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, het Havenbedrijf, Voka – Antwerpen-Waasland en bedrijven op de Scheldelaan verschillende overlegmomenten gehad om met gerichte en relatief snel uit te voeren ingrepen het fietsende woon-werkverkeer langs de Scheldelaan (N101) veiliger te maken. Uit dat overleg is een lijst van maatregelen naar voren gekomen. De aanpassingen zullen stelselmatig uitgevoerd worden. 

Wat en waarom?

Fietsingrepen langs Scheldelaan

Uit het overleg met het Havenbedrijf, Voka - Antwerpen-Waasland en de bedrijven op de Scheldelaan zijn een aantal maatregelen naar voren gekomen. Een korte samenvatting:

  • Op bepaalde locaties wordt aan de kant van de Scheldelaan waar de bedrijfsingangen liggen, een veilig dubbelrichtingsfietspad gecreëerd. Op die manier zijn er minder fietsoversteken nodig om de Scheldelaan te kruisen en moeten fietsers ook niet meer zo vaak omrijden om veilig op hun bestemming te raken.
  • Bedrijfstoegangen worden fietsveiliger gemaakt.
  • Er worden veiligere oversteekplaatsen voorzien.
  • Tot slot worden ook enkele kruispunten aangepakt.
Fietsingrepen Scheldelaan update januari 2023

Overzicht van de geplande maatregelen voor fietsers op de Scheldelaan

Timing en impact?

De aanpassingen zullen stelselmatig uitgevoerd worden. Een aantal zijn reeds uitgevoerd, andere worden nog dit jaar gerealiseerd. Onder het tabblad 'De fietsmaatregelen: timing & hinder' kan u steeds de meest actuele stand van zaken terugvinden.