Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid op kruispunten Leuvensesteenweg met Pastoor Dergentstraat en Begijnendijksesteenweg

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid op kruispunten Leuvensesteenweg met Pastoor Dergentstraat en Begijnendijksesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Plaats

Weg

N19

Wegen en Verkeer past in 2021 de inrichting van de kruispunten van de Leuvensesteenweg (N19) met de Pastoor Dergentstraat en de Begijnendijksesteenweg aan, zodat de actieve weggebruikers er veiliger kunnen oversteken.

Wat en waarom?

Middeneilanden 

Er komen middeneilanden in het midden van de Leuvensesteenweg. Daardoor wordt de rijweg plaatselijk wat smaller. Door deze aanpassing aan het wegbeeld hebben aanrijdende automobilisten ook de neiging om te vertragen bij het naderen van de kruispunten. Het kruispunt wordt dus veiliger voor alle weggebruikers. 

Uitsnede van het ontwerpplan 

In twee keer oversteken 

In de Leuvensesteenweg komen er dwars door de middeneilanden oversteekplaatsen voor de fietsers en voetgangers. Zij zullen dus in twee keer kunnen oversteken en de middeneilanden als rustpunt kunnen gebruiken. Ook op de Begijnendijksesteenweg en de Pastoor Dergentstraat komen er oversteekplaatsen.  

Vorsenzang “geknipt” voor auto’s 

Wegen en Verkeer heeft samen met de stad Aarschot en de gemeente Rotselaar beslist om de lokale straat Vorsenzang te “knippen” voor het gemotoriseerde verkeer. Na de herinrichting zal je met de auto Vorsenzang niet meer kunnen in- of uitrijden. Door deze ingreep wordt de verkeerssituatie op het kruispunt overzichtelijker. Mensen die Vorsenzang met de wagen willen bereiken, zullen dat in de toekomst nog altijd kunnen doen via de Wipstraat en de Begijnendijksesteenweg. 

Langere termijn: grote herinrichting

Wegen en Verkeer plant op de langere termijn een ingrijpender herinrichting van het kruispunt met de Pastoor Dergentstraat. Die zal deel uitmaken van “fase 2” van de herinrichting van de Aarschotsesteenweg in Wezemaal (Rotselaar). Voor het stuk van de Aarschotsesteenweg van aan de grens met de bebouwde kom tot aan de grens met Aarschot zijn dan deze vernieuwingen gepland: 

• vrijliggende enkelrichtingsfietspaden (2m breed) 

• poorteffect met doseerlicht op grens bebouwde kom om verkeer vanuit Aarschot gedoseerd het centrum in te laten rijden 

• aparte busbaan (350m lang) komende van Aarschot tot aan poort met doseerlicht 

• regenwatergrachten (wadi’s) 

• snelheidsregime van 70km/u

Wanneer het project van de Aarschotsesteenweg in Wezemaal uitgevoerd zal worden, is momenteel niet bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal Wegen en Verkeer dat bekendmaken op deze pagina.

 

Timing en impact?

Vijf weken werk vanaf maandag 31 mei

De aannemer zal de werken zodanig uitvoeren dat de Leuvensesteenweg in de beide rijrichtingen open blijft. De rijweg zal wel smaller zijn dan in de normale toestand zonder werken. Om de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders te verzekeren, zal er in de werfzone een snelheidsbeperking gelden voor het autoverkeer.

Tijdelijk tweerichtingsfietspad 

Fietsers noch automobilisten zullen tijdens de werken omleidingen moeten volgen. Al het verkeer zal dus over de Leuvensesteenweg kunnen blijven rijden tijdens de werken. De fietsers zullen wel tijdens de volledige duur van de werken ter hoogte van de werfzone over maar een fietspad beschikken dat gebruikt zal moeten worden in de beide rijrichtingen. Terwijl er op de weghelft van de steenweg in de rijrichting van Aarschot gewerkt wordt, zal je als fietser, kort voor de werfzone, de steenweg moeten oversteken naar de andere kant waar het fietspad dienst zal doen als tweerichtingsfietspad. Als de aannemer op de andere weghelft (de noordelijke kant, in de rijrichting van Leuven) werkt, zullen de fietsers die richting Leuven fietsen kort voor de werfzone de weg moeten oversteken. De aannemer zal tijdelijke oversteekplaatsen voor fietsers en aangepaste signalisatie aanbrengen om dat mogelijk te maken.