Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van doortocht in Lombardsijde

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N318

Wat en waarom?

Vernieuwing van centrum Lombardsijde

Het centrum van Lombardsijde is aan vernieuwing toe. Daarom plant het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de gemeente Middelkerke, Aquafin en Farys een herinrichting van de Nieuwpoortlaan en de Lombardsijdelaan (N318), de Zeelaan en enkele zijstraten.

Tip: klik op de pijl rechtsboven om de projectzone vergroot te bekijken.

Vernieuwde dorpskern

Na de herinrichting krijgt Lombardsijde een aantrekkelijk en verkeersveilig centrum.

Nieuwe dorpskern
  • Het Dorpsplein wordt helemaal vernieuwd.
  • Er komt een brede middenberm tussen beide rijstroken. Die doet dienst als parking en evenementenzone.
Veilig fietsen
  • Langs de Zeelaan, Lombardsijdelaan en de Nieuwpoortlaan komen veilige fietspaden.
  • Buiten de bebouwde kom zijn de fietspaden afgescheiden van de rijweg. Binnen de bebouwde kom liggen verhoogde fietspaden.
Moderne infrastructuur
  • In heel de projectzone leggen we gescheiden riolering aan. Regen- en afvalwater worden apart afgevoerd.
  • In het centrum komen nieuwe bushaltes met een verhoogd perron.
  • In heel de projectzone wordt het wegdek vernieuwd.

Timing en impact?

Voorbereidende werken vanaf 13 februari 2023

Voor de herinrichting van de doortocht kan starten, moeten er eerst enkele procedures worden afgerond. Ondertussen voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit.​​

Nog geen startdatum voor eigenlijke herinrichting

Een startdatum voor de herinrichting van de doortocht is er nog niet. De datum is afhankelijk van de voorbereidende werken en de administratieve procedures.

De herinrichting gebeurt sowieso in verschillende fases om de hinder te beperken.