Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Tervuren tussen kruispunt Gordaallaan en kruispunt Coigesteenweg

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Tervuren tussen kruispunt Gordaallaan en kruispunt Coigesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N3

Wat en waarom?

Veiligere kruispunten voor alle weggebruikers

Een studiebureau startte eind 2020 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met een studie naar de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3). Het gaat meerbepaald over het twee kilometer lange stuk tussen het kruispunt van de Gordaallaan / Leon Soetemanslaan (in Vossem, Tervuren) en dat van de Coigesteenweg (in Leefdaal, Bertem). Door het ontbreken van fiets- en voetpaden is dit stuk van de Tervuursesteenweg niet veilig voor zachte weggebruikers. Het stuk tussen de Elizabethlaan en de Gordaallaan (waar het Koninklijk museum voor Midden-Afrika ligt), en het stuk tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde "Jazzfontein" (alles samen ongeveer vier kilometer lang), werden de afgelopen jaren al heringericht over de hele breedte van de weg ("van gevel tot gevel"), ook door Wegen en Verkeer.

Het project houdt niet alleen de aanleg in van fietspaden, er komen ook veiligere kruispunten, beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers en maatregelen om de bussen van De Lijn vlotter te laten rijden (bijv. door de aanleg van een busbaan). Ook de riolering zal ten slotte volledig vernieuwd worden, om in de toekomst problemen met wateroverlast te vermijden en om de riolering milieuvriendelijker te maken (want er zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden, met gescheiden afvoer van regen- en afvalwater). 

Om fietspaden aan te kunnen leggen, en om de weg veiliger te kunnen inrichten, is er extra ruimte nodig. Wegen en Verkeer zal dus stukken van percelen moeten verwerven (onteigenen).  Aangezien de ontwerpplannen nog niet gemaakt zijn, hebben we ook nog gen zicht op waar er precies grondverwervingen (onteigeningen) zullen moeten gebeuren.  

Studie gestart

De laatste opmetingen en perceelonderzoek zijn achter de rug.  Een studiebureau is  in opdracht van Wegen en Verkeer bezig met de uitwerking van de plannen. Dit voorontwerp is nog in bespreking met de betrokken partners (gemeente, De Lijn, provincie, Agentschap Natuur en Bos, ...). Als het voorontwerp goedgekeurd wordt, dan volgt de uitwerking van het ontwerpplan en het onteigeningsplan.

Waar staan we nu?

Timing nog niet bekend

Wanneer de werken worden uitgevoerd, weten we op dit moment nog niet. Van zodra er meer bekend is over de timings, deelt Wegen en Verkeer dit mee op deze webpagina. De uitvoering van de werken hangt samen met de vordering van alle voorgaande administratieve stappen die moeten gezet worden.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier