Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Kortenberg

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Kortenberg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Herinrichting Leuvensesteenweg (N2) voor meer veiligheid, een betere doorstroming voor het openbaar vervoer en een leefbaar centrum

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in 2022 een studiebureau aangesteld om een voorontwerp op te maken dat de volledige herinrichting van de Leuvensesteenweg (N2) tussen het kruispunt met de Walenstraat en Walenweg en het kruispunt met de Prinsendreef en Noodbosweg, ongeveer 2,8km lang, zal onderzoeken. Ook de kruispunten maken deel uit van de studieopdracht.

Veiliger en comfortabeler verkeer voor fietsers en voetgangers

De huidige Leuvensesteenweg loopt dwars door de kern van Kortenberg en is sterk autogericht. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Met een toekomstige herinrichting focussen we op veiligere en comfortabelere voorzieningen voor fietsers en voetgangers. We onderzoeken ook waar en hoe we de bestaande oversteekmogelijkheden kunnen verbeteren.

Het doel is om de gewestweg veiliger en comfortabeler te maken voor alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten, openbaar vervoer en zwaar verkeer). We willen alle vervoersmiddelen een volwaardige en veilige plaats in het verkeer geven.

We focussen in deze studie naast fietsinfrastructuur daarom ook op drie belangrijke aandachtspunten, die verder in detail worden onderzocht:

  • Betere doorstroming van het openbaar vervoer
  • De leefbaarheid in de kern van Kortenberg
  • De bereikbaarheid van de handelaars en parkeergelegenheid in het centrum

Vlottere doorstroming en verhoogde leefbaarheid voor het centrum van Kortenberg

Momenteel verloopt de doorstroming van het verkeer op de Leuvenstesteenweg moeizaam, wat vaak voor opstoppingen en files zorgt in het centrum van Kortenberg. Dit brengt bovendien veel sluipverkeer met zich mee in de directe omgeving van de Leuvensesteenweg. Een herinrichting zal niet alle doorstromingsproblemen oplossen, maar een aantal gerichte (en nog te onderzoeken) oplossingen moeten er wel voor zorgen dat de leefbaarheid in Kortenberg verbetert.

Ook bussen staan nu vaak stil tussen het aanschuivende autoverkeer. Met de herinrichting zorgen we meteen ook voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer.

Waar staan we nu?

Studieopdracht opgestart, timing werken nog niet bekend

Het is momenteel nog niet bekend wanneer de werken van start zullen gaan en hoe de timing er precies uitziet. De studie voor het wegenisontwerp werd opgestart in 2022. Hierna volgen er nog heel wat verschillende administratieve procedures voor er van een effectieve herinrichting sprake kan zijn. Zodra daar meer nieuws over is, leest u dat op deze webpagina.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier