Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Turnhoutsebaan versterkt verkeersveiligheid en verhoogt leefbaarheid: van gewestweg naar gemeenteweg

Herinrichting Turnhoutsebaan versterkt verkeersveiligheid en verhoogt leefbaarheid: van gewestweg naar gemeenteweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N112

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente Wijnegem en waterbeheerder Pidpa onderzoeken de heraanleg van de Turnhoutsebaan (N112), van het kruispunt met de Fortveldstraat tot aan het kruispunt met de Houtlaan (N12) in Schilde. Het wegdek is verouderd en de weginrichting is niet aangepast aan de huidige verkeersstromen. Daarnaast moet een herinrichting van gevel tot gevel de leefbaarheid voor de buurt verhogen. Na afloop van de werken komt de baan in het beheer van de gemeente.

Wat en waarom?

AWV, het lokaal bestuur Wijnegem en waterbeheerder Pidpa slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van de Turnhoutsebaan (N112). De projectzone strekt zich uit van het kruispunt met de Fortveldstraat tot het kruispunt met de Houtlaan (N12) in Schilde.

Situeringskaart - Projectzone N112 Turnhoutsebaan Wijnegem

Meer verkeersveiligheid

De N112 is een verbindingsweg voor verkeer met een bestemming in de regio van Wijnegem en voor doorgaand verkeer. Maar die laatste functie had doorheen de jaren moeten afnemen met de realisatie van de ringweg (Houtlaan - N12) rond Wijnegem. Daarnaast is de samenstelling van het verkeer de afgelopen jaren sterk veranderd. Het aantal actieve weggebruikers is bijvoorbeeld sterk toegenomen. De weginrichting van de N112 is daar momenteel niet op voorzien en voldoet dus ook niet langer. De evolutie binnen het verkeer vraagt om meer aandacht voor fiets- en voetgangers. Bovendien is het wegdek verouderd. Om de veiligheid en het rijcomfort voor alle weggebruikers te verhogen, onderzoeken we een heraanleg van de weg. 

We creëren meer ruimte voor de actieve weggebruikers, zorgen voor betere oversteekmogelijkheden, veilige fietspaden en fietsenstallingen, en we zorgen voor een optimalisatie van de parkeergelegenheid. Daarnaast maken toegankelijke haltes het mogelijk dat iedereen vlot en veilig gebruik kan maken van het openbaar vervoer. We richten de haltes ‘Wijnegem Dorp’ in als Hoppinpunt.

Over basisbereikbaarheid en Hoppin 

Basisbereikbaarheid, Hoppin gedoopt in de communicatie naar het brede publiek, is de nieuwe mobiliteitsvisie voor Vlaanderen. Met Hoppin zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor iedereen. Combimobiliteit staat daarin centraal: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. Vraag en aanbod worden daarvoor op elkaar afgestemd en alle oplossingen voor het openbaar vervoer worden gebundeld onder één herkenbare naam, Hoppin. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke lijnen zetten we snellere en frequentere bus- en tramverbindingen in. Op minder drukke lijnen organiseren we het aanbod anders en komt er flexvervoer waarbij je vooraf een rit boekt. Ook deelsystemen vormen een aanvulling op de bus- en tramverbindingen van De Lijn. Met een deelfiets- of wagen leg je vlot het eerste of laatste deel van je traject af. Er wordt ook rekening gehouden met het fiets- en wegennetwerk zodat je makkelijk je eigen fiets of wagen kan combineren met het openbaar vervoer.

Naar een duurzame weginrichting: leefbaarheid verhogen op en rond de Turnhoutsebaan

Een herinrichting uitvoeren doen we niet zomaar. We werken samen met de omwonenden, en verzamelen hun ideeën en bezorgdheden via een participatietraject. We leggen daarbij de nadruk op een verbetering van de leefbaarheid op en rond een drukke verkeersas. We ontharden en vergroenen dus waar mogelijk. We willen de bestaande groenstructuren langs de N112 ook versterken en verbinden met het aanwezige groen ten noorden en ten zuiden van de projectzone. Daarnaast voorzien de nutsmaatschappijen bij een herinrichting ook een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart af te voeren.

Na afloop van de werken valt de Turnhoutsebaan (N112), van de Fortveldstraat tot aan het kruispunt met de Houtlaan (N12) in Schilde, in het beheer van de gemeente. Het wordt een gemeenteweg in plaats van een gewestweg. Dus niet langer in het beheer van het Vlaams Gewest.

Het project en participatietraject op de tijdlijn

Studiefase: opmaak start- en projectnota

Momenteel bevindt het project zich in de studiefase. Adviesbureau Vectris werd door de projectpartners in de zomer van 2023 aangesteld om de opmaak van de start- en projectnota in goede banen te leiden. Studiebureau Evolta zorgt voor de uitwerking van het wegenis- en rioleringsontwerp en het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Maar aan die stap zijn we nog lang niet. 

Alvorens we een omgevingsvergunning kunnen aanvragen, nemen we voldoende tijd om samen met de omwonenden aan het nieuwe ontwerp voor de Turnhoutsebaan te werken. Een eerste schop in de grond is dus ook nog niet voor morgen. Een effectieve uitvoering hangt af van een vlotte voortgang van bovenstaande stappen, het verkrijgen van een vergunning, alsook de vastlegging van de financiering voor de werken. Een start is ten vroegste voorzien na de oplevering van de nieuwe (fiets)brug over het Albertkanaal.

  • Aanstellen studiebureau: zomer 2023
  • Opmaak startnota: april 2024 - eind 2024
  • Opmaak projectnota met voorontwerp: 2025
  • Opmaak definitief wegenis- en rioleringsontwerp en technische uitwerking: 2025
  • Aanvraag omgevingsvergunning en aanbestedingsdossier: eind 2025 - 2026
  • Start werken: ten vroegste najaar 2026 - voorjaar 2027, na de oplevering van de nieuwe (fiets)brug

Participatietraject met buurt en lokale handelaars

Om tot een sterk en gedragen ontwerp voor de Turnhoutsebaan te komen, betrekken we alle geïnteresseerden en belanghebben tijdens het ontwerpproces. We luisteren naar de noden, ideeën en bezorgdheden. Dat doen we in samenwerking met participatiebureau Yellow Window. Het ontwerpteam verzamelt de verschillende inzichten als input voor de studie.

Een eerste dialoogmarkt vond plaats op woensdagavond 24 april 2024. We konden rekenen op heel wat interesse, waarvoor dank! Het projectteam lichtte het project toe en we voerden enkele eerste verkennende gesprekken met omwonenden en ondernemers. We peilden naar het huidige gebruik van de baan, wat de sterke en zwakkere punten zijn en verzamelen bezorgdheden en ideeën. 

Doorheen het traject koppelen we de ontwerpvoorstellen terug, waarna ze aangepast en verfijnd worden.