Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Turnhoutsebaan en renovatie kruispunt met Fort Leopoldlaan en Citadellaan

Herinrichting Turnhoutsebaan en renovatie kruispunt met Fort Leopoldlaan en Citadellaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N127

Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid en comfort

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een belangrijke verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer is er sinds het najaar van 2019 aan de slag. Een gedeelte van de gewestweg, ter hoogte van de scherpe bocht richting Molenstede (zone A op het kaartje hieronder), wordt volledig vernieuwd en er komen veilige fietspaden. Een ander deel (zone B), tussen de bocht en de grens met Okselaar, wordt grondig opgeknapt met het oog op meer rijcomfort en minder geluidshinder.

Situering

Situeringskaart N127 Diest Turnhoutsebaan

Herinrichting bocht Turnhoutsebaan (zone A)

Tussen het kruispunt met de Citadellaan (R26) en het kruispunt met de Langenberg wordt de Turnhoutsebaan grondig heringericht. Zowel de boven- als onderbouw van de weg worden volledig vernieuwd.

Concrete aanpassingen

  • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide zijden van de weg.
  • De aanplanting van bomen en struiken zorgt opnieuw voor een vergroening van het talud Langenberg.
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing Turnhoutsebaan met Langenberg (kant Molenstede) brengen meer comfort voor busgebruikers.
  • Aquafin legt in opdracht van stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aan. In de toekomst worden afval- en regenwater apart afgevoerd en kan regenwater bovendien, dankzij de aanleg van twee bufferbekkens, vertraagd wegstromen. Dit voorkomt niet enkel wateroverlast, maar draagt ook bij tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van deze werken is er om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

 

Herstelling Turnhoutsebaan (zone B)

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan (Zone B) bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek en de vernieuwing van enkele platen. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de omgeving. Wegen en Verkeer gaat de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die eveneens geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen. 

Veiliger fietsen

Naast de renovatie van de rijweg, verwijderen we nog de bovenlaag van het bestaand fietspad langs het tracé in zone B en brengen we een nieuwe asfaltlaag aan. Die zal vanaf zone A tot en met het kruispunt Zandstraat rood gekleurd zijn, voor een beter zichtbaarheid. In heel zone B voorzien we tussen rijweg en fietspad een geribbelde 'multidot'-belijning, zo krijgen autobestuurders een waarschuwing wanneer de wegmarkering wordt overschreden. Samen met een verlaagde maximumsnelheid (50 km/u) tussen de Citadellaan en de Zandstraat, moeten deze ingrepen de veiligheid voor fietsers verhogen.

Evaluatie geluidshinder volgt

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt samen met de stad Diest of er een betere plaats is voor de flitspaal en of het technisch haalbaar is om deze te verplaatsen. 

Timing en impact?

Turnhoutsebaan afgesloten voor verkeer tot einde werken

De werken zijn van start gegaan in september 2019 en duren nog tot eind april, als alles volgens de planning blijft verlopen. Tot het einde van de werken is de Turnhoutsebaan (N127) onderbroken en wordt het verkeer omgeleid. Op het tabblad 'Actuele hinder' hiernaast vindt u een overzicht van alle maatregelen voor het verkeer.