Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Tiensesteenweg - stuk tussen kruispunt Looikensstraat en kruispunt Helstraat / Boutersemstraat

Herinrichting Tiensesteenweg - stuk tussen kruispunt Looikensstraat en kruispunt Helstraat / Boutersemstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N223

UPDATE 29/06/23: eerder kon u op deze webpagina lezen dat er in de loop van 2023 een informatiemoment zou plaatsvinden over de ontwerpplannen van de herinrichting. Omdat ook het volledige rioleringsstelsel binnen de herinrichting wordt aangepakt, is er extra studiewerk nodig om die plannen uit te werken. Een informatiemoment zal naar alle waarschijnlijkheid pas in de loop van 2024 kunnen plaatsvinden. De bewoners zullen uitgenodigd worden met een brief op de bus.  

Wat en waarom?

Veiliger weg- en fietsverkeer op de Tiensesteenweg

Sinds 2019 bereidt een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer het ontwerp van de Tiensesteenweg (N223) in Lubbeek voor. Het gaat over het stuk tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge (vanaf tweehonderd meter voor het kruispunt met de Looikensstraat als je vanuit Tienen komt) en het kruispunt met de Helstraat en de Boutersemstraat in Lubbeek. Het centrum van Binkom maakt geen deel uit van dit project, aangezien het recent al werd heringericht. Een eerste voorontwerp zal afgewerkt worden in de loop van 2021. 

 

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Herinrichting in vier doelstellingen

  • Aanleg van veilige fietspaden  
  • Aanpassing van de weginrichting aan de gangbare, veilige snelheidsregimes (max. 30 km/u in een schoolomgeving, 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de bebouwde kom). Dit betekent mogelijk ook de creatie van zogenaamde 'poorteffecten', versmallingen of asverschuivingen om aan te geven aan de weggebruiker dat hij een bewoonde zone of een centrum binnenkomt.
  • Verbetering van de bushaltes
  • Verbetering van de waterhuishouding en de volledige heraanleg van de riolering

De herinrichting van de Tiensesteenweg zal ook gepaard gaan met een terreinprofilering, een aanpassing aan de niveauverschillen van de omgeving. Dit is noodzakelijk omdat de weg moet worden verbreed om veilige fietspaden aan te leggen.

Kruispunt Helstraat / Boutersemstraat: veiliger gemaakt in zomer 2021

Het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Helstraat en de Boutersemstraat maakt geen deel uit van het project, omdat we dat kruispunt al in de zomer van 2021 veiliger ingericht hebben. We plaatsten verkeerslichten zodat alle weggebruikers veilig alle richtingen uit kunnen. De regeling van de verkeerslichten is conflictvrij: dat betekent dat fietsers en voetgangers geen auto's moeten kruisen bij het oversteken van de steenweg of van de zijstraten. Wegen en Verkeer legde ook zebrapaden en beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers aan. 

 

Waar staan we nu?

Startdatum nog onbekend

Wanneer de eigenlijke herinrichting van de weg zal starten, kan Wegen en Verkeer op dit moment niet zeggen. Momenteel zijn er geen kredieten gebudgetteerd voor de herinrichting en is er ook extra studiewerk nodig om de nieuwe riolering uit te tekenen. Het voorontwerp (de 'projectnota') van het project werd in het voorjaar van 2022 goedgekeurd door de 'projectstuurgroep' waarin de betrokken gemeentebesturen zetelen. Zodra er meer nieuws is over de timing van de werken zullen we dat bekendmaken op deze website. Wegen en Verkeer zal in de loop van 2024 (niet in 2023 , zoals hier eerder te lezen was) een informatiemoment organiseren waarop het project voorgesteld zal worden aan de omwonenden en aan alle geïnteresseerden. De omwonenden zullen daarvoor uitgenodigd worden met een brief op de bus. 

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier