Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Ringlaan in doortocht Wenduine

Herinrichting Ringlaan in doortocht Wenduine

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N34

Wat en waarom?

Veiliger verkeer in Wenduine 

De Ringlaan (N34) in Wenduine, tussen Drift en de Manitobahelling, wordt helemaal heringericht. Zowel boven als onder de grond krijgt de gewestweg een volledig nieuw gezicht. Boven de grond komt er een nieuwe rotonde, veilige fietspaden en nieuwe oversteekplaatsen. Onder de grond komt er een nieuwe, gescheiden riolering.  

Gescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen 

Verschillende ingrepen zorgen ervoor dat het fietsverkeer langs de Ringlaan veiliger verloopt. Momenteel zijn er langs de Ringlaan heel wat parkeerplaatsen waar schuinparkeren geldt, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Deze plaatsen worden vervangen door langsparkeerstroken aan beide kanten van de weg. Voor fietsers zijn er in het nieuwe ontwerp dan weer fietspaden voorzien die gescheiden zijn van de rijweg door veiligheidsstroken en opvallen door hun rode kleur. Bovendien liggen de fietspaden iets hoger dan de weg. Aan beide zijden van de weg komen ook volwaardige voetpaden over het volledige traject.

Veilig oversteken
Momenteel kunnen fietsers en voetgangers de Ringlaan enkel oversteken aan de kruispunten en aan enkele onbeveiligde doorsteken. Met het nieuwe ontwerp komt hier verandering in. Over het volledige traject komen er een aantal oversteekplaatsen. Bovendien wordt het kruispunt met de Leopold-II laan een stuk veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.

Aantrekkelijker wegbeeld 

Net zoals nu het geval is, kan het verkeer op de Ringlaan in elke rijrichting gebruik maken van één rijstrook. De groene middenberm, die momenteel bestaat uit gras en bomen, wordt ook heraangelegd. Zo maken we de Ringlaan niet enkel veiliger, maar ook aantrekkelijker.

Gescheiden riolering

Ook onder de grond krijgt de Ringlaan een makeover. Er komt overal een gescheiden riolering, waarbij regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige water niet kan slikken.

Lees meer over gescheiden riolering op de website van Aquafin.

Timing en impact

Werken in verschillende fases

In februari 2022 startte de aannemer met de heraanleg van de doortocht van Wenduine, op de Ringlaan (N34).

Om de hinder voor de omgeving te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. De werken starten aan het kruispunt met de Langestraat en schuiven bij elke fase op, richting de Brugsesteenweg (N307) en verderop naar de Leopold II-laan (N317).

Op het tabblad 'Timing en fasering' vindt u meer informatie over de verschillende fases.

Op het tabblad 'Actuele hinder' leest u alles over de actuele verkeershinder.