Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Ovonde N60 en fietsverbinding Sterre-Ardoyen

Herinrichting Ovonde N60 en fietsverbinding Sterre-Ardoyen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N60

In het kader van de ontwikkeling van het Technologiepark Ardoyen in Zwijnaarde onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de Stad Gent en de Universiteit Gent de mobiliteitsafwikkeling rond de site in functie van een vlottere, duurzame en veilige bereikbaarheid.

Wat en waarom?

Onder ovonde en brug over E40

Concreet zal een studieteam de aansluiting van de site aan de ovonde N60 uitwerken, waarbij de ovonde heringericht wordt, met onder meer een fietstunnel. Het studieteam bereidt ook de realisatie van een fietsroute (met fietsbrug) tussen De Sterre en Ardoyen voor.

Studie van start

Er is intussen 1 globale studieopdracht aanbesteed en gegund voor zowel de fietsverbinding, de aanpassingen aan de ovonde als een onderzoek voor betere doorstroming van het openbaar vervoer op de N60 en N469. De studie zal uitgevoerd worden door Technum Tractebel en Ney&Partners

De studie rond de fietsverbindingen gaat in januari echt van start en tegen het najaar zouden we wat de fietsverbinding betreft tot een voorkeurstracé moeten kunnen komen.

Voor de aanpassing aan de ovonde moest het Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor de site Ardoyen worden aangepast. Dit is eind november 2021 door de Gentse Gemeenteraad gebeurd. Dit project maakt deel uit van het grote masterproject Ardoyen waarbij de stad Gent de verschillende projecten op en rond de site Ardoyen coördineert. Je leest er meer over de stand van zaken van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site op de website van de stad Gent.

De studie voor doorstroming van het openbaar vervoer was voorzien om ook al in januari te starten maar omdat deze opdracht begint met het in kaart brengen van files, verliestijden, ... kunnen we in tijden van lockdown en sterk verminderde mobiliteit geen representatief beeld krijgen. Daarom zou het agentschap deze tellingen een half jaar opschuiven in de hoop op dat moment een representatiever beeld te krijgen.

toekomstbeeld Ardoyen

Timing en impact?

Er is in deze fase van het project nog geen concrete timing voor de werken mogelijk. De aard van de werken, hun omvang en impact zijn immers afhankelijk van de resultaten van de studies en de gekozen oplossingen. De timing is daarnaast ook afhankelijk van een vlot verloop van alle procedures (vb. omgevingsvergunning). Voorlopig is dan ook enkel voor de fietsverbinding een eerste budget voorzien van 7 miljoen euro. Voor de werken rond de doorstroming van het openbaar vervoer en de aanpassing van de ovonde zijn nog geen budgetten vastgelegd.