Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N70 in Melsele

Verkeerssituatie tijdens de werken

Verkeerssituatie tijdens de werken

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Algemene verkeersprincipes tijdens de werken

Het doorgaand verkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen, dat geen bestemming in Beveren heeft, wordt tijdens de volledige duur van de werken omgeleid via de snelwegen E34 en E17. Zowel op de N70 in Sint-Niklaas, als op de E17 (vanaf complex 15 Temse) en de E34 (vanaf complex 10 Vrasene) komen vooraankondigingsborden te staan die de werken aankondigen. Het verkeer in de andere richting wordt vanaf knooppunt Antwerpen-West / complex Sint-Anna geattendeerd op de werken in Melsele.

N70_omleiding bovenlokaal
 • Tijdens fase 1, 2, 6 en 7: Enkelrichtingsverkeer op de N70 richting Sint-Niklaas ter hoogte van de werfzone (januari - najaar 2021)
 • Tijdens fase 3, 4 en 5: N70 volledige onderbroken ter hoogte van de werfzone (najaar 2021 - najaar 2022)
 • Korte omleidingen per fase rond de werfzone voor lokaal verkeer en extra verkeersmaatregelen in de omliggende straten om sluipverkeer tegen te gaan.

Onderaan deze webpagina vindt u per fase de lokale omleidingen en verkeesmaatregelen.

 • De bussen van De Lijn volgen grotendeels de lokale omleidingsroutes voor autoverkeer.
 • Betrokken buslijnen: 81- 85
 • Betrokken haltes :
  • Beveren-Waas Parein
  • Melsele IJzerstraat
  • Melsele Spoorweglaan
  • Melsele Sint-Elisabethstraat
  • Melsele Burggravenstraat: blijft bediend, maar verschuift een stukje richting Zwijndrecht.
 • Kijken voor meer informatie over de aangepaste dienstregeling op de affiches aan de bushaltes of op www.delijn.be.

Informatie Lijn 83.                                  Informatie Lijn 81, 82, 84, 85

Tijdens de volledige duur van de werken voorzien we een afgeschermde fiets- en voetgangerscorridor langs de werfzone, die in beide richtingen gebruikt kan worden.

Per fase voorzien we daarnaast ook korte fietsomleidingen, voor fietsers die werfzone willen vermijden.

 • Fase 1 en 2: via Ponjaardwegel – Vogelkerslaan – Perzikenlaan – Snoeckstraat – Kattenstraat – fietsweg langs spoor
 • Fase 3: via Schoolstraat – Kalishoekstraat - Kerkplein – Sint-Elisabethstraat
 • Fase 4: rondom werfzone
 • Fase 5: voetweg Jan Bekenshoek – IJzerstraat – Jozef Balstraat – Spoorweglaan
 • Fase 6 en 7: Viergemeet – fietspad Meersen – Gaverlandstraat – Schoolstraat

Ook op langere afstand zijn alternatieve routes mogelijk, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de N70.

N70 Beveren_fietsomleidingen

 

Verkeerssituatie per fase

FASE 1: vanaf 18 januari 2021

Werfzone: Grote Baan van Burggravenstraat t/m Elisabethstraat, noordzijde

Richting Sint-Niklaas: doorgang op de N70 over één rijstrook langs de werfzone

Omleiding richtig Antwerpen: Spoorweglaan – Pauwstraat – Snoeckstraat 

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Grote Baan tussen Torenstraat en Sint-Elisabethstraat bereikbaar voor plaatselijk verkeer (handelaars en parking OC Boerenpoort) in beide richtingen. 
 • Spoorweglaan: snelheidsbeperking van 30km/u
 • Pauwstraat: hele straat enkelrichtingsverkeer naar Snoeckstraat en parkeerverbod
 • Mispellaan: enkelrichtingsverkeer naar Spoorweglaan tussen Kardinaal Cardijnstraat en Spoorweglaan
 • Snoeckstraat: parkeerverbod in de hele straat en bij uitrijden verplicht rechtsaf naar Antwerpen. Verkeer naar Beveren kan keren aan de rotonde in Zwijndrecht
 • Vendoornstraat: uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Sint-Elisabethstraat en Burggravenstraat: doodlopend op de werfzone. Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk in de St.Elisabethstraat van en naar het Kerkplein  
 • Ponjaardwegel: links in – links uit
N70 Beveren_verkeerssituatie fase 1

FASE 6 en 7: vanaf 3 maart  2021

Werfzone: Vesten van Carrefour tot Essendreef. Eerst noordelijke weghelft (fase 6) en dan zuidelijke weghelft (fase 7). 

Richting Sint-Niklaas: doorgang op de N70 over één rijstrook langs de werfzone

Omleiding richting Antwerpen: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – N450 

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Halfdreef: vanaf 22 maart terug dubbelrichtingsverkeer. Parkeerverbod en snelheidsbeperking van 30km/u.
  Fietsen in de Halfdreef mag maar we raden fietsers aan om voor een meer verkeersveilige route te kiezen via de Marcel Van der Aastraat of via de Kallobaan-Pachthof-Neerhof of Ter Gaeverlaan.
 • Floralaan: we voorzien hier 4 parkeerplaatsen voor kortparkeren (30 minuten)
 • Kallobaan wordt geknipt ter hoogte van de Halfdreef
 • Gaverlandstraat: enkelrichtingsverkeer naar Koolputstraat tussen Tulpenstraat en Koolputstraat
 • L. Van Eepoelstraat: knip ter hoogte van Gaverlanddam
N70 Beveren_lokale omleidingen_Fase 1+6

Bereikbaarheid Pareinpark

 • Pareinpark blijft maximaal bereikbaar vanaf de N70 voor het inrijdende verkeer komende van Antwerpen.
 • Verkeer komende van Beveren naar Pareinpark kan via de Vredestraat - Lt. Van Eepoelstraat - Pareinlaan de bedrijven en winkels bereiken. Deze route geldt ook voor het verkeer komende van Antwerpen op de momenten dat we vlak voor de inrit moeten werken.
 • Verkeer dat het bedrijventerrein verlaat, rijdt weg via de achterzijde: Pareinlaan - Lt. Van Eepoelstraat - Vredestraat.

 

FASE 2: vanaf eind april - najaar 2021

Werfzone: Grote Baan van Burggravenstraat t/m Elisabethstraat, zuidzijde 

Richting Sint-Niklaas: doorgang op de N70 over één rijstrook langs de werfzone

Omleiding richting Antwerpen: Schoolstraat (N450) – Kalishoekstraat – Burggravenstraat 

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Kalishoekstraat: Snelheidsbeperking van 30 km/u en enkelrichtingsverkeer naar Burggravenstraat van N450 tot aan Jozef Van Hulstraatstraat. Parkeerverbod tussen Dambrugstraat en Jozef Van Hulstraatstraat.
 • Sint-Elisabethstraat: verplicht rechtsaf uitrijden 
 • Ponjaardwegel: links in – links uit, met tijdelijke onderbrekingen
N70 Beveren_lokale omleiding_fase 2+6

Fase 3: vanaf najaar 2021

Werfzone: Grote Baan van St.Elisabethstraat tot Schoolstraat (N450)

N70 volledig onderbroken

Omleiding richting Antwerpen: zie fase 2

Omleiding richting Beveren: Snoeckstraat – Pauwstraat – IJzerstraat

 • Snoeckstraat: parkeerverbod
 • Pauwstraat: hele straat enkelrichtingsverkeer naar Spoorweglaan en parkeerverbod
 • Boomgaardstraat: knip om sluipverkeer tegen te gaan
 • Kruispunt IJzerstraat x N70: tijdelijke verkeerslichten om doorstroming te regelen

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.

Fase 4: voorjaar 2022

Werfzone: kruispunt Schoolstraat (N450)

N70 volledig onderbroken

Omleiding richting Antwerpen en Melsele centrum: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat (zie fase 6 en 7)

Omleiding voor lokaal verkeer in beide richtingen: Spoorweglaan – IJzerlaan

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.

Fase 5: vanaf mei 2022

Werfzone: Grote Baan van Schoolstraat (N450) tot Carrefour

N70 volledig onderbroken

Omleiding in beide richtingen: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – N450  (idem fase 6 en 7)

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Halfdreef: opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk. Parkeervebod blijft behouden.
 • Gaverlandstraat: opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk. Knip t.h.v. de Kapelstraat.
 • Kallobaan wordt geknipt ter hoogte van de Halfdreef.
 • L. Van Eepoelstraat: knip ter hoogte van Gaverlanddam, uitgezonderd voor bussen van De Lijn en hulpdiensten.

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.