Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Grote Baan (N70) vanaf 18 maart terug open voor eenrichtingsverkeer

Tijdelijke maatregelen in afwachting heropstart werken

De Grote Baan tussen de nieuwe ovonde aan de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat zal terug opengaan voor het verkeer van Zwijndrecht naar Beveren (enkelrichtingsverkeer). De omleiding naar Antwerpen blijft gelden. 
Let op: in de zone tussen de Schoolstraat en de apotheker, die tot nu toe nog bereikbaar was voor plaatselijk verkeer in twee richtingen, zal ook eenrichtingsverkeer gelden. Verkeer vanuit Beveren dat in deze zone moet zijn, kan omrijden via IJzerstraat - Spoorweglaan.

Ook in de Spoorweglaan (vanaf de R.Esserstraat) en in de Torenstraat (tot aan de Sint-Elisabethstraat) zal eenrichtingsverkeer gelden, van zuid naar noord (van de Spoorweglaan naar de Torenstraat). Verkeer op de N70 kan dus enkel afslaan naar de Torenstraat, niet naar de Spoorweglaan. Vanuit de Spoorweglaan kan u recht oversteken naar de Torenstraat of afdraaien naar de N70 richting Beveren. Het is niet toegestaan om de Torenstraat uit te rijden naar de N70. De bewegingen op het kruispunt zijn beperkt, omdat hier geen verkeerslichten meer zijn. 

Door de nieuwe verkeerssituatie is de omleiding via de Snoeckstraat - Pauwstraat - IJzerstraat niet meer nodig. De tijdelijke verkeerslichten aan de IJzerstraat zullen we dus wegnemen. De verkeerslichten aan de Schoolstraat (N450) worden opnieuw aangezet. 

N70 Beveren_tijdelijke situatie_Fase 3

Fietsomleiding blijft gelden

Fietsers tussen Zwijndrecht en Beveren blijven in beide richtingen de gekende omleidingen via Hazaarddam - Kerkplein - Sint-Elisabethstraat volgen. Zij kunnen wel in beide richtingen oversteken aan het kruispunt Torenstraat-Spoorweglaan.

N70 Beveren_lokale omleidingen_Fase 3 fiets

Opgelet: in sommige lokale straten wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd om sluipverkeer in de woonwijken tegen te gaan. De hulpdiensten mogen in geval van nood wel nog steeds in twee richtingen door deze straten rijden. Het gaat dan o.a. over de Pauwstraat, Kalishoekstraat, Halfdreef en Gaverlandstraat. De uitzondering voor hulpdiensten zal ook via de werfsignalisatie ter plaatse duidelijk gemaakt worden.