Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N70 in Melsele

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Aanpassing van de verkeerslichtenregeling

Om de filevorming aan de kruispunten tegen te gaan, zullen de verkeerslichten op de omleidingsroute aangepast worden. We geven het verkeer op de omleiding langer groen, zodat meer auto’s doorkunnen en er een vlottere doorstroming is. De verkeerslichten op het kruispunt Polenlaan-Kasteeldreef en het kruispunt Koolpustraat-Dijkstraat zijn eind maart aangepast met een nieuwe lichtenregeling. De verkeerslichten op het kruispunt Schoolstraat-N70 worden nog verder onderzocht.

Start rioleringswerken op 18 januari tussen Burggravenstraat en St.Elisabethstraat

Eenrichtingsverkeer N70 naar Beveren, omleiding richting Antwerpen

Vanaf maandag 18 januari starten de wegenwerken aan de Grote Baan en Vesten (N70). Deze werken zullen de komende 2 jaar voor heel wat verkeershinder zorgen. De werken starten met fase 1: van kruispunt Burggravenstraat/Snoeckstraat tot net voorbij de Sint-Elisabethstraat. Verkeer richting Sint-Niklaas blijft in deze fase mogelijk over één rijstrook. Richting Antwerpen loopt de omleiding langs de Spoorweglaan, Pauwstraat en Snoeckstraat.
Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone via een apart ingerichte strook of via korte omleidingsroutes.

Op de omleidingswegen en in een aantal omliggende straten nemen we extra maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan en de leefbaarheid te waarborgen.

 • Grote Baan tussen Torenstraat en Sint-Elisabethstraat bereikbaar voor plaatselijk verkeer (handelaars en parking OC Boerenpoort) in beide richtingen. 
 • Spoorweglaan: snelheidsbeperking van 30km/u
 • Pauwstraat: enkelrichtingsverkeer naar Snoeckstraat en parkeerverbod
 • Mispellaan: enkelrichtingsverkeer naar Spoorweglaan tussen Kardinaal Cardijnlaan en Spoorweglaan
 • Snoeckstraat: parkeerverbod en bij uitrijden verplicht rechtsaf naar Antwerpen. Verkeer naar Beveren kan keren aan de rotonde aan P&R Melsele
 • Vendoornstraat: enkel toegang voor bestemmingsverkeer
 • Sint-Elisabethstraat en Burggravenstraat: doodlopend op de werfzone. Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk in de St.Elisabethstraat van en naar het Kerkplein
N70 Beveren_verkeerssituatie fase 1

3 maart: start werken tussen Carrefour en Essendreef (fase 6)

Vanaf 1 maart start de aannemer ook met de rioleringswerken in fase 6, de Vesten vanaf de Carrefour tot aan de Essendreef. Op maandag 1 en dinsdag 2 voeren we eerste nog enkele herstellingen uit aan de zuidelijke weghelft, waar vanaf woensdag het verkeer richting Beveren rijdt en de aparte fietscorridor wordt ingericht. Vanaf woensdag 3 maart geldt in deze zone dan eenrichtingsverkeer naar Beveren. Verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding langs de Kasteeldreef, Leurshoek, Koolputstraat en N450.

Op de omleidingswegen en in een aantal omliggende straten nemen we extra maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan en de leefbaarheid te waarborgen.

 • Halfdreef: vanaf 22 maart terug dubbelrichtingsverkeer. Parkeerverbod en snelheidsbeperking van 30km/u.
  Fietsen in de Halfdreef mag maar we raden fietsers aan om voor een meer verkeersveilige route te kiezen via de Marcel Van der Aastraat of via de Kallobaan-Pachthof-Neerhof of Ter Gaeverlaan.
 • Floralaan: we voorzien hier 4 parkeerplaatsen voor kortparkeren (30 minuten)
 • Kallobaan: wordt geknipt ter hoogte van de Halfdreef
 • Gaverlandstraat: enkelrichtingsverkeer naar Koolputstraat tussen Tulpenstraat en Koolputstraat
 • Lt. Van Eepoelstraat: knip ter hoogte van Gaverlanddam

Bereikbaarheid Pareinpark tijdens fase 6

Pareinpark blijft maximaal bereikbaar vanaf de N70 voor het inrijdende verkeer komende van Antwerpen. Verkeer komende van Beveren naar Pareinpark kan via de Vredestraat - Lt. Van Eepoelstraat - Pareinlaan de bedrijven en winkels bereiken. Deze route geldt ook voor het verkeer komende van Antwerpen op de momenten dat we vlak voor de inrit van Pareinpark moeten werken. Verkeer dat het bedrijventerrein verlaat, rijdt weg via de achterzijde: Pareinlaan - Lt. Van Eepoelstraat - Vredestraat.

Alle andere bedrijven en handelszaken langs de N70 zijn bereikbaar via de omleiding.

N70 Beveren_lokale omleidingen_Fase 1+6

Opgelet: in sommige lokale straten wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd om sluipverkeer in de woonwijken tegen te gaan. De hulpdiensten mogen in geval van nood wel nog steeds in twee richtingen door deze straten rijden. Het gaat dan o.a. over de Pauwstraat, Mispellaan, Halfdreef en Gaverlandstraat. De uitzondering voor hulpdiensten zal ook via de werfsignalisatie ter plaatse duidelijk gemaakt worden.