Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N174

Fasering

Fase 0: Voorbereidende werken: maart-april-mei 2021 (afgerond)

Bouwrijp maken van de werfzone (ontbossing, archeologisch onderzoek, grondwerk, ...) en nutswerken voor het verplaatsen van kabels en leidingen. Tijdens deze werken is de hinder minimaal.

N174 Laakdal_faseringsplan

Fase 1: Aanleg rotonde N174 + vernieuwing Heikantstraat (afgerond)

De eerste fase start met de ontbossing, de grondwerken en de aanleg van een tijdelijke werfweg langs de N174. Deze werken gebeuren buiten de rijweg en duren tot 29 september. De effectieve bouw van de nieuwe rotonde start op 30 september. Het verkeer op de N174 wordt vervolgens in beide richtingen over de pas aangelegde werfweg geleid. Deze tijdelijke weg blijft in gebruik tijdens de rest van fase 1. Zo ontstaat er ruimte om de nieuwe rotonde ter hoogte van de Heikantstraat aan te leggen. Ook de op- en afrit van de E313 richting Hasselt blijft in gebruik. 

In totaal duurt deze fase zo’n 3 maanden.

Fase 2: N174 richting Triangel – aanzet op/afrit E313 (afgerond)

In deze tweede fase wordt het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de N174 tussen de nieuwe rotonde en de Triangel aangelegd. Ook wordt een nieuwe invoegstrook gecreëerd aan op/afrit 24 van de E313 richting Antwerpen. Vanaf deze fase kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe rotonde en wordt de tijdelijke werfweg dus buiten dienst gesteld. Het noord-zuidverkeer op de N174 wordt omgeleid vanaf de nieuwe rotonde via de Heikantstraat en de Steenweg op Meerhout naar de Triangel. De op- en afrit van de E313 blijft open en kan nog steeds aantakken op de N174.

Deze fase duurt ongeveer een maand.

Fase 3: Nieuwe op/afrit E313 richting Hasselt (afgerond)

Om de nieuwe op- en afrit richting Hasselt aan te sluiten op de rotonde, is de verbinding met de E313 richting Hasselt tijdelijk afgesloten. De afsluiting zal maximaal 14 dagen duren. Omrijden van en naar de snelweg richting Hasselt gebeurt via de parallelweg langs de E313 en de op- en afrit Geel-West.

Fase 4: Aanleg carpoolparking 

De aanleg van de nieuwe carpoolparking langs de N174 en alle bijhorende werken brengen geen hinder met zich mee voor het verkeer.

Fase 5:  Aanleg N174 ten zuiden van de rotonde (afgerond)

Aanleg van de N174 vanaf de nieuwe rotonde richting Laakdal.
Het doorgaande verkeer op de Nieuwe Baan kan beurtelings passeren door middel van een werflichtenregeling.

Fase 6: Afwerking – groenaanleg (afgerond)

In de laatste fase van de werken worden groenvoorzieningen aangelegd en de projectzone afgewerkt. Opnieuw blijft de hinder beperkt.