Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Zelebaan (N47) tussen Dijkstraat en H. Hartlaan in Lokeren

Heraanleg Zelebaan (N47) tussen Dijkstraat en H. Hartlaan in Lokeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N47

De gewestweg N47 is voor veel Lokeraars zeer belangrijk. Vele bewoners steken dagelijks te voet de straat over, dwarsen met de fiets de baan op weg naar school of het werk of gebruiken de N47 als route van en naar de E17. Voor de N47 tussen de Dijkstraat en de H.-Hartlaan is door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de stad Lokeren een haalbaarheidsstudie opgemaakt. 

De herinrichting loopt vanaf de Dijkstraat sluit het aan op het al heringerichte deel van de N47. En aan de westzijde stopt de projectzone vlak voor het kruispunt met de Sterrestraat. Ook dit kruispunt met de Sterrestraat wordt nog aangepakt.

 

Wat en waarom?

Toekomstvisie is klaar

De toekomstvisie over het N47-tracé is het resultaat van een uitgebreide haalbaarheidsstudie die de knelpunten van de huidige toestand in kaart bracht en oplossingen heeft aangereikt om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Speciale aandacht ging in deze studie naar:

  • veilige oversteekplaatsen voor de zachte weggebruikers;
  • een vlotte doorstroming op de N47, als ring rond Lokeren;
  • het verminderen van het aantal ongevallen en vermijden van conflicten tussen weggebruikers;
  • veilige én vlotte ontsluiting van het centrum en Lokeren-Zuid

Timing en impact?

Samen denken

Begin dit jaar is de studie opgestart, het terrein werd opgemeten en de verkeerstellingen werden uitgevoerd. In februari kon de Lokeraar via het online inspraakplatform Denkmee zijn wensen, knelpunten en ideeën meegeven. Met die input is er verder gewerkt en zijn er een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze werden voorgelegd aan de klankbordgroep (KBG) in mei van dit jaar. De feedback van de KBG stelde de werkgroep in staat om een voorkeursscenario uit te werken. Dit werd vervolgens voorgelegd aan de Lokeraar via het onlineplatform in oktober en aan het buurtcomité van Lokeren-Zuid in november. De input van deze 2 feedbackmomenten heeft tot het finale resultaat geleid dat tijdens de infomarkt op 15 december wordt voorgesteld.

Daarna, zal er gestart worden met de opmaak van de ontwerpplannen voor de kruispunten met de Martelarenlaan en de H.-Hartlaan/Hovenierstraat. Eens dat de plannen vorm beginnen te krijgen, zal de Lokeraar opnieuw de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te formuleren. Tegen de zomer van 2022 wordt getracht een finaal plan klaar te hebben.

Lees hier meer over het project en infomarkt