Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N111

Enkelrichting in Dorpsstraat vanaf maandag 15 juni

Vanaf maandag 15 juni verlengen we de enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer tot aan de Grote Molenweg. De werken van de nutsbedrijven schuiven dan op naar de Kleine Molenweg en de noordzijde van de Dorpsstraat (kant gemeentehuis). De doorgang van en naar de Kleine Molenweg wordt twee weken onderbroken om deze met de nieuwe nutsleidingen te kunnen dwarsen. 

 Van 15 juni tot het einde van de werken geldt in Laageind en Dorpsstraat dus éénrichtingsverkeer. Met de wagen kan u Stabroek dan nog enkel doorrijden vanaf de haven richting Putte. Komende van Putte kan u de Grote Molenweg nog bereiken. Autoverkeer naar de haven, de A12 of het centrum van Stabroek volgt een omleiding via Oud Broek (zie onderstaande omleidingskaart). Met de fiets of te voet kan u de werken steeds in beide richtingen passeren.

N111 Stabroek_omleiding Oud Broek vanaf 26 juni

Abtsdreef sinds zaterdag 30 mei opnieuw open

Vanaf zaterdag 30 mei kan verkeer opnieuw van Laageind de Abstdreef indraaien. Vanuit Abtsdreef kan u tegelijk weer linksaf naar de Dorpsstraat rijden. Daarmee zijn de rioleringswerken in het kruispunt afgerond en vervalt de omleiding via de Meidoornlaan. Omdat de verkeerslichten op dit kruispunt zijn weggenomen, is het om veiligheidsredenen niet toegelaten de N111 over te steken. Vanuit Abtsdreef moet u verplicht linksaf rijden richting Putte. Vanaf Picoloplein is ook enkel de rechtsaf beweging naar de Dorpsstraat toegelaten.

Overzicht: verkeer in Laageind en Dorpsstraat

Laageind en Dorpsstraat blijven bereikbaar voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Afhankelijk van de locatie van de werken (noordelijke of zuidelijke weghelft) in Laageind en de Dorpsstraat, wandelt of rijdt u op een ander deel van de weg.

FASE 1: 20 april tot begin augustus 2020

Vanaf maandag 20 april geldt eenrichtingsverkeer vanaf de A12 tot aan de Kleine Molenweg. Tot augustus rijdt autoverkeer nog op de bestaande zuidelijke rijstrook. Fietsers (in beide richtingen) krijgen een plaats op de andere rijstrook, afgeschermd van wagen en werfzone. Voetgangers wandelen over de berm aan de zuidzijde. Tijdens de eerste weken van deze fase is de Abtsdreef afgesloten. 

N111 verkeersfase 1 update

FASE 2: begin augustus tot begin november 2020

Na het bouwverlof schuift elke weggebruiker in Laageind op naar de tijdelijke verhardingen die de aannemer aan de noordzijde heeft aangelegd. In de Dorpsstraat start de aanleg van de tijdelijke weg met fiets- en voetpad. Bij het begin van deze fase is de Meidoornlaan enkele weken afgesloten.

Verkeersfase 2

Meer informatie
Meer details over de volgende verkeersfases volgt nog.

Lokale bereikbaarheid

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Als fietser of voetganger kan u de werken steeds in beide richtingen passeren. De nodige oversteekplaatsen en afscherming maken dit bovendien veilig. Wanneer de bestaande verhardingen opgebroken zijn, garandeert een tijdelijk fiets- en voetpad een comfortabel alternatief tot de eerste nieuwe infrastructuur klaar is.

Parkeren, laden en lossen 

In de Dorpsstraat blijven de parkeerstroken aan de zuidzijde zo lang als mogelijk beschikbaar (tot het najaar). Parkeren aan de noordzijde van zowel Laageind als Dorpsstraat kan vanaf 20 april niet meer. Aan die kant van de weg kan u wel gebruik maken van de gratis parking op het terrein ‘Hoeve Brouwers’. Voor het laden en lossen voorziet de aannemer waar mogelijk ruimte in de werfzone en maakt hij specifieke afspraken met winkels en bedrijven.

PITO en Picoloplein blijven bereikbaar

De Picolo-site en PITO houden we bereikbaar via onder andere de Conservenweg. We voorzien veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Wie met de bus komt, stapt af aan de halte ‘Stabroek Dorp’ in de Kleine Molenweg en de Dorpsstraat of aan halte ‘Van De Poel’ in de Abtsdreef.

Bushaltes in de werfzone

De Lijn past haar dienstregeling tijdens de werken aan. In de werfzone worden enkel de haltes ‘Stabroek Dorp’ en ‘Van De Poel’ bediend. De bussen komende van Putte volgen mee de omleiding via Oud Broek. Leerlingen van PITO stappen af aan de halte ‘Van De Poel’ in de Abtsdreef. De bussen vanuit Ekeren/Kapellen zullen de halte ‘Stabroek Dorp’ in de Kleine Molenweg bedienen. Meer info vindt u op www.delijn.be/omleidingen of via de berichtgeving aan de bushaltes.