Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Merchtemsesteenweg in Wolvertem en Merchtem

Heraanleg Merchtemsesteenweg in Wolvertem en Merchtem

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N211

Wat en waarom?

Hogere verkeersveiligheid met meer fiets- en rijcomfort

Wegen en Verkeer plant een volledige heraanleg van de Merchtemsesteenweg (N211) tussen de Linthoutstraat in Merchtem en de Driesstraat in Wolvertem (Meise). In het voorjaar van 2021 wordt een studie opgestart die loopt over een afstand van 2,4 km. Deze studie omvat de fietsinfrastructuur, de aanpassing van twee kruispunten, de omvorming van bushaltes in Wolvertem en de heraanleg van de riolering en de rijweg. Uit de resultaten van de studie zal Wegen en Verkeer een eerste concept voor de heraanleg opmaken.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Nood aan veiligere, bredere fietspaden

De Merchtemsesteenweg is een typische steenweg waar fietsers nu op een oncomfortabel gescheiden fietspad langs de drukke gewestweg fietsen. Wegen en Verkeer wil deze fietspaden heraanleggen volgens de laatste standaardnorm voor fietsvoorzieningen. Door de bestaande fietspaden in de toekomst breder te maken, wordt het veiliger en vlotter fietsen in de gemeenten Merchtem en Wolvertem (Meise). Tussen de Dorenstraat en de Driesstraat liggen er vandaag geen fietspaden. Daar willen we verandering in brengen door over een lengte van 250 m nieuwe aanliggend verhoogde fietspaden aan te leggen. Om deze fietspaden te kunnen aanleggen, is er meer ruimte nodig naast de huidige weg. Daarom zal een deel van de grond van sommige eigenaren naast het traject moeten verworven worden.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Aanpassing van twee kruispunten langs de Merchtemsesteenweg

Nieuwe voorrangs- en verkeerslichtenregeling aan kruispunt Merchtemsesteenweg/Driesstraat in Wolvertem (Meise)

De dorpskern van Wolvertem is overbelast door veel doorgaand verkeer. De gemeente Meise en Wegen en Verkeer hebben beslist om deze overlast tegen te gaan met een nieuwe voorrangsregeling. Om de nieuwe verkeerssituatie veilig te maken, zullen er verkeerslichten op het kruispunt geplaatst worden. Het doorgaand verkeer vanuit Merchtem zal in de toekomst niet meer de dorpskern van Wolvertem rechtdoor kunnen inrijden, maar wordt linksaf geleid via de Driesstraat om de nieuwe omleidingsroute te nemen via de Verbindingsweg, Ossegemstraat/ Paardenweidestraat (N276) naar de Merchtemsesteenweg (N211). Om deze nieuwe regeling veiliger te laten verlopen en omdat ter hoogte van de Driesstraat de zone ‘30’ start, wordt het kruispunt met verkeerslichten uitgerust.

Veiliger inrichten van kruispunt Linthoutstraat (Merchtem) met Merchtemsesteenweg

Wegen en verkeer zal de verkeerssituatie aan het kruispunt van de Linthoutstraat en de Merchtemstesteenweg veiliger maken. De herinrichting van dat kruispunt maakt deel uit van de studie.

Heraanleg riolering en rijweg

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad en het wegdek, nemen we van de gelegenheid gebruik om ook meteen een grondige vernieuwing van de riolering uit te voeren. De rioolbeheerders leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Dat is beter voor het milieu. Elk gebouw langs de Merchtemsesteenweg krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren.

Comfortabele rijweg

Ook de rijweg krijgt in de toekomst een volledig nieuwe opbouw vanaf de fundering tot en met de laatste nieuwe laag asfalt.

Omvormen van bushaltes op traject Wolvertem naar verhoogd perron

Voor de bushaltes binnen het traject in Wolvertem (haltes Driesstraat, Meuzegemstraat, Windmolenkouter) wordt bekeken om ze in beide richtingen om te vormen tot nieuwe comfortabele bushaltes, waarbij de bus op de rijweg stopt.

Deze nieuwe bushaltes hebben een verhoogd perron, zodat de bus op de rijbaan kan stoppen en mooi aansluit met het voetpad. Alle reizigers, ook mensen met een motorische beperking, kunnen daardoor comfortabel in- en uitstappen. Als er een fietspad de bushalte kruist, wordt dit achter de bushalte verder omgeleid. Een bushalte waarbij de bus op de rijweg stopt biedt nog meer voordelen:

  • Het is veiliger omdat de bus zijn voorrang niet hoeft "op te eisen" door in of uit een haltehaven te rijden.
  • De bus wint tijd en het rijcomfort voor de staande reiziger is hoger omdat de bus niet manoeuvreert. 
  • Een bushalte waarbij de bus op de rijweg stopt neemt minder ruimte in dan een haltehaven. De nodige halte accommodatie zoals het schuilhuisje of een fietsenstalling kan mee op of naast het perron voorzien worden.
  • Foutparkeren aan de bushalte wordt nagenoeg onmogelijk.

Waar staan we nu?

Concrete timings nog niet bekend

Wanneer het definitieve ontwerp klaar zal zijn en wanneer de werken uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend. Van zodra daar nieuws over is, zal Wegen en Verkeer dat op deze webpagina melden.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier