Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg kruispunt Bisschoppenhoflaan met Merksemsesteenweg en Lakborslei

Heraanleg kruispunt Bisschoppenhoflaan met Merksemsesteenweg en Lakborslei

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N120
N130

Vanaf maandag 8 april 2024 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken voor een grondige vernieuwing van het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Merksemsesteenweg (N130) en de Lakborslei in Deurne. Dat is het kruispunt op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Brug van den Azijn. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen en het kruispunt compacter en overzichtelijker maken. 

Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid op het kruispunt

Het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Merksemsesteenweg en de Lakborslei staat bekend als een complex en gevaarlijk kruispunt. Om de veiligheid te verhogen krijgt het kruispunt een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) worden zo volledig vermeden. Het kruispunt wordt ook compacter en overzichtelijker gemaakt. De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om hun infrastructuur ook deels mee te vernieuwen.

Om het kruispunt conflictvrij te kunnen maken, worden er extra afslagstroken aangelegd ter hoogte van het kruispunt. Zo maakt de bypass op de Bisschoppenhoflaan komende van Wijnegem plaats voor een dubbele, lichtengeregelde afslagstrook. De fietspaden en oversteekplaatsen van het kruispunt worden mee vernieuwd. Ten westen van het kruispunt worden ook de bushaltes op de Bisschoppenhoflaan heringericht en toegankelijker gemaakt. Tot slot krijgt het wegdek nog een nieuwe asfaltlaag.

De tak van de Merksemsesteenweg aan de zuidkant van het kruispunt, die momenteel ingericht is als enkelrichtingstraat vanaf het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan, wordt in de nieuwe situatie niet langer aangesloten op het kruispunt. De straat zal voor lokaal verkeer bereikbaar blijven via de Lakborslei en de Van Heystveltstraat.

Overzicht van de huidige verkeerssituatie en een simulatie van de situatie na de ingrepen.

Timing en impact?

Werken starten vanaf 8 april

De werken starten vanaf maandag 8 april en duren als alles vlot verloopt tot midden september. De exacte planning en fasering voor uitvoering kan u hier raadplegen. De meest recente verkeershinder vindt u onder actuele hinder.

Over basisbereikbaarheid en Hoppin 

Basisbereikbaarheid, Hoppin gedoopt in de communicatie naar het brede publiek, is de nieuwe mobiliteitsvisie voor Vlaanderen. Met Hoppin zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor iedereen. Combimobiliteit staat daarin centraal: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. Vraag en aanbod worden daarvoor op elkaar afgestemd en alle oplossingen voor het openbaar vervoer worden gebundeld onder één herkenbare naam, Hoppin. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke lijnen zetten we snellere en frequentere bus- en tramverbindingen in. Op minder drukke lijnen organiseren we het aanbod anders en komt er flexvervoer waarbij je vooraf een rit boekt. Ook deelsystemen vormen een aanvulling op de bus- en tramverbindingen van De Lijn. Met een deelfiets- of wagen leg je vlot het eerste of laatste deel van je traject af. Er wordt ook rekening gehouden met het fiets- en wegennetwerk zodat je makkelijk je eigen fiets of wagen kan combineren met het openbaar vervoer.

Meer info over Hoppin vind je hier.

Meer investeren in fietspaden en toegankelijke bushaltes

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur en toegankelijke bushaltes. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen. Door bushaltes toegankelijk en comfortabeler te maken, wordt de bus interessant als alternatief voor de wagen.