Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Grote Steenweg en kruispunt Centrumstraat

Heraanleg Grote Steenweg en kruispunt Centrumstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N43

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de heraanleg van de Grote Steenweg (N43) in Zulte en het kruispunt tussen de Grote Steenweg en de Centrumstraat in Olsene. Tussen de Lijsterstraat in Zulte en De Dreve in Olsene vernieuwen we alle fietspaden, leggen we een wegdek in asfalt en bouwen we een gescheiden rioleringsstelsel. Het kruispunt met de Centrumstraat in de dorpskern van Olsene richten we opnieuw in.

Wat en waarom?

Waarom zijn de werken nodig?

  • Op dit moment voldoet de Grote Steenweg (N43) niet aan de normen van een veilige weg voor fietsers en voetgangers. Fietsers hebben weinig ruimte en rijden via smalle fietsstroken op de rijbaan. Voetgangers hebben weinig mogelijkheden om veilig over te steken.
  • De verschillende bushaltes op het traject zijn onvoldoende toegankelijk voor voetgangers. 
  • Het kruispunt met de Centrumstraat in de dorpskern van Olsene is onveilig. Er gebeuren veel ongevallen waardoor het kruispunt is opgenomen in de lijst van gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen.
  • Bovendien is de weg nog niet uitgerust met een wegdek in asfalt en een gescheiden rioleringsstelsel dat regen- en afvalwater afzonderlijk afvoert.

Een gevaarlijk punt is een punt waarop vaak een ongeval gebeurt. Op basis van de ongevallencijfers van de politie wordt berekend hoe vaak er op een kruispunt een ongeval gebeurt en hoeveel mensen daarbij gewond raken. Elk kruispunt krijgt een puntenscore. Vanaf 15 punten komt het kruispunt op de dynamische lijst met gevaarlijke punten terecht.

Wat gaan we doen?

Voetpaden langs het traject

Voetgangers krijgen brede voetpaden langs de Grote Steenweg (N43) vanaf het centrum van Zulte tot aan de kruispunten met de Lindenbergstraat en Warandestraat. Ook in Olsene vanaf de Nieuwlandstraat tot De Dreve leggen we brede voetpaden langs de Grote Steenweg (N43).

Vrijliggende en comfortabele fietspaden

We vernieuwen de fietspaden over een afstand van ongeveer 2 kilometer. In de dorpskern van Olsene bouwen we comfortabele aanliggende fietspaden met een breedte van 1,75 meter en tussen de twee dorpskernen leggen we verhoogde fietspaden aan. We willen langs de verbindingsweg ook meer aandacht besteden aan groen. Fietsers rijden hier gescheiden van het wegverkeer naast bomen, groene bermen of gras. Om hiervoor voldoende ruimte te creëren nemen we (een deel van) de parkeerstroken in. Parkeren in de kasseistroken en langs de weg, zal dus niet meer overal mogelijk zijn.

Toegankelijke bushaltes

We vernieuwen de omgeving in de buurt van de bushaltes Olsene Kerk en Olsene Overwinning zodat deze veilig bereikbaar zijn voor voetgangers. De haltes krijgen een verhoogd perron. Zo kunnen rolstoelgebruikers de bus makkelijker in- en uitstappen. Aan de bushalte ‘Olsene Overwinning’ komt ook een fietsenstalling.

Veilig kruispunt

Het kruispunt met de Centrumstraat wordt grondig aangepakt. Met enkele ingrepen gaat de veiligheid er voor elke weggebruiker op vooruit.

Lees meer over het ontwerp via de webpagina 'toekomstbeeld'.

Wegdek in asfalt

De Grote Steenweg (N43) krijgt een nieuw en comfortabel wegdek in asfalt. 

Aanleg gescheiden riolering

Tijdens de werken leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat is goed voor het milieu want zo scheiden we huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, van regenwater. Het afvalwater wordt gezuiverd. Het regenwater wordt afgevoerd naar waterlopen in de omgeving. Woningen en bedrijven die in de werfzone liggen worden op de nieuwe riolering aangesloten.

Bekijk in de video hieronder waarom een gescheiden riolering nodig is.

Waarom is een gescheiden rioleringsstelsel nodig?

Timing en impact?

Projectverloop

Wegen en Verkeer start dit voorjaar met de onteigeningsprocedure. Om een degelijke herinrichting van de Grote Steenweg (N43) te kunnen uitvoeren dienen we private gronden in te nemen. Deze onteigeningsprocedure loopt tot maart 2023. 

Eind 2022 dienen we het projectdossier in om een omgevingsvergunning te krijgen. Die vergunning hebben we nodig om de werken te kunnen uitvoeren. De procedure om de omgevingsvergunning te verkrijgen, loopt tijdens het voorjaar van 2023. Tijdens deze periode wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. 

Wanneer de vergunning is verkregen, stellen we in de zomer van 2023 een aannemer aan om het project uit te voeren. Die aannemer bereidt gedurende enkele maanden de werken voor, zodat we begin 2024 van start kunnen met de heraanleg van de Grote Steenweg (N43) en het kruispunt met de Centrumstraat.

Meer weten over de planning? Kijk op het tabblad Timing en fasering.