Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat (N467) in Berlare

Heraanleg Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat (N467) in Berlare

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N467

De gewestweg N467 (Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat) loopt dwars door Berlare. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Berlare werken al enige tijd aan de plannen voor een grondige heraanleg van de gewestweg. Van aan de Warande tot aan de Scheldebrug wordt de N467 heringericht met veilige fiets- en voetpaden, goede oversteekplaatsen, comfortabele bushaltes en aandacht voor groen. Ook het Sint-Annapleintje wordt mee heraangelegd. Onder het nieuwe wegdek komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 

Wat en waarom?

Door het centrum van Berlare loopt de N467, een drukke weg met veel doorgaand verkeer. Van Warande tot de brug over de Schelde in Schoonaarde richten we de weg opnieuw in. Zo maken we het wegbeeld duidelijker en kunnen fietsers en voetgangers zich vlot en veilig verplaatsen. We maken gebruik van de werken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen: afval- en regenwater krijgen een aparte riolering.

Timing en impact?

Het voorontwerp is klaar en wordt voorgesteld. In 2020 volgt het definitief ontwerp. Daarna volgen de verwervingen van de gronden en woningen. De uitvoering van de werken gebeurt  ten vroegste in 2023