Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Timing en fasering van de werken

Om de hinder voor buurtbewoners, handelaars en doorgaand verkeer zo veel mogelijk te beperken, werken we in verschillende fasen. Hieronder vindt u een overzicht van de eerstvolgende fasen. De komende maanden zullen verschillende (deel)fasen gelijktijdig lopen.

Afhankelijk van de fase van de werken, is er een andere verkeerssituatie. U leest er alles over op het tabblad actuele hinder.

 • Fase 7 - zuidkant Antwerpsesteenweg 
  De werfzone situeert zich aan de kant met even huisnummers. We pakken deze fase in deelfasen aan. Zo blijven de handelszaken beter bereikbaar.  
  • 7A (afgerond): we werken aan het kruispunt met de Orchideestraat, en starten met rioleringswerken aan de zuidkant van de Antwerpsesteenweg. 
  • 7B (afgerond): de wegenwerken aan de zuidkant van de Antwerpsesteenweg lopen verder.
  • 7C (afgerond): in deze deelfase pakken we het ontbrekende stuk van de Antwerpsesteenweg (N70) aan.
  • 7D (afgerond): we werken de zone af met de aanleg van middenbermen en aansluiting van verkeerslichten.
 • Fase 8 - kruispunt Drieselstraat/op- en afrit R4 
  Vanaf fase 8 werken we ook aan de andere kant van de R4-brug. We pakken deze fase opnieuw in deelfasen aan, om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.
  Omdat er andere uitvoeringstechnieken nodig zijn dan oorspronkelijk verwacht, is de planning van fase 8 gewijzigd.
  • 8A (afgerond): we voeren enkele voorbereidende rioleringswerken uit. Ook leggen we tijdelijke wegenis aan zodat later in fase 8 verkeer over de Antwerpsesteenweg mogelijk blijft.
  • 8B (12 juni - eind 2023): we vernieuwen de rioleringsleidingen dwars onder de Antwerpsesteenweg (N70) tussen de Drieselstraat en de op-/afrit van de R4 richting Gent-Zeehaven. Ook leggen we het kruispunt met de Drieselstraat én de nieuwe op-/afrit van de R4 aan.
  • 8C: de start van deelfase 8C is afhankelijk van een vlot verloop van de eerdere werken en goed weer. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, informeren we u via deze webpagina.
 • Fase 9 …: over de volgende fasen informeren we u later nog in detail.

Deze timing is afhankelijk van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken.