Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Bereikbaarheid en afvalophaling in de werfzone

 • Woningen en opritten zijn steeds bereikbaar te voet (of met de fiets aan de hand).
 • Met de wagen zijn woningen maximaal toegankelijk buiten de werkuren (tussen 17u00 en 7u00). Hiervoor leggen we steenslag aan. Tijdens de werkuren is het niet mogelijk om met de auto door de werfzone te rijden. Wil je doorheen de dag vertrekken? Dan parkeer je best op voorhand buiten de werfzone. 
 • Bij uitzonderingen (bijv. bij riolerings- of asfaltwerken) worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht door de aannemer.
 • De aannemer zal ervoor zorgen dat handelszaken en woningen met beperkte economische activiteiten maximaal toegankelijk zullen blijven.
 • Wat betreft afvalophaling zetten de bewoners tijdig (op het voorziene tijdstip van afvalophaling) hun afval buiten. De aannemer verzamelt het afval op 1 plaats voor de ophaling. Na ophaling worden de lege containers 1 centrale plek gezet, waar bewoners deze zullen kunnen ophalen.

We stellen voor de heraanleg een omgevingsmanager aan. Bewoners en ondernemers uit de buurt kunnen bij hem terecht met vragen over de werken. De contactgegevens leest u op het tabblad 'Contact'.

Verkeershinder

Afhankelijk van de fase van de werken, is er een andere verkeerssituatie. Fase 1 tot 4 zijn ondertussen afgerond.

Fase 5: 2 augustus tot en met 19 september

Sinds augustus werken we aan de noordzijde van de Antwerpsesteenweg (N70), van voor het kruispunt met de Herman Teirlinckstraat tot aan de brug van de R4. Ook aan de aansluiting met de Groenstraat wordt er gewerkt. 

Voetgangers en fietsers

 • Voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren.
 • De Groenstraat is afgesloten voor fietsers. Er zijn 2 fietsomleidingen: vanuit Lochristi via de Kouterbosstraat en Wildebrake, vanuit Gent via de Hollenaarstraat en Bruisteke. 
 • De Antwerpsesteenweg (N70) blijft open voor fietsers, met een aanliggend eenrichtingsfietspad aan beide kanten van de weg.

Openbaar vervoer

 • Buslijn 38 tussen de Blaarmeersen in Gent en Achtendries in Sint-Amandsberg volgt de een omleiding via de Krijtestraat, Hollenaarstraat, Pijkestraat en Orchideestraat. Meer info over hun dienstverlening vind je op  www.delijn.be/omleidingen

Autoverkeer

 • In de werfzone op de Antwerpsesteenweg (N70) verloopt het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook.
 • De Groenstraat is volledig afgesloten voor verkeer. Er is een omleiding via de Hollenaarstraat en Krijtestraat.
 • In de Orchideestraat blijft verkeer in twee richtingen mogelijk op versmalde rijstroken.
 • Vanuit Lochristi is er nog steeds een linksafslagverbod naar de Orchideestraat. Verkeer dat de R4 richting Destelbergen op wil, neemt als alternatief de R4 richting Euro Silo, om te keren aan het complex Schansakker. 
 • Vanuit Lochristi is er ook een linksafslagverbod naar de Herman Teirlinckstraat. Er is een omleiding via de Achtenkouterstraat en Pijkestraat.

Waarom is linksafslaan verboden?

Tijdens deze fase is er op de Antwerpsesteenweg één rijstrook per richting beschikbaar. Verkeer dat links wil afslaan, zou moeten wachten tot er geen tegenliggers zijn. Daardoor zou ook al het verkeer erachter moeten wachten, met verkeersopstoppingen tot gevolg. We kiezen er daarom voor om het verkeer om te leiden naar kruispunten met meerdere rijstroken, zodat verkeer beter gescheiden is.Op die manier zorgen we voor een vlottere doorstroming.

Fase 6: 20 september tot april 2023

Vanaf 20 september (7u) is het kruispunt met de Groenstraat/Orchideestraat opnieuw open voor verkeer. De werken aan de noordzijde van de Antwerpsesteenweg (N70) lopen verder in dezelfde werfzone. We voeren ook voorbereidende werken uit aan het kruispunt met de Drieselstraat.

Voetgangers en fietsers

 • Voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren.
 • Ook fietsers kunnen de werf veilig doorkruisen, met een aanliggen eenrichtingsfietspad aan beide kanten van de Antwerpsesteenweg.

Openbaar vervoer

 • Buslijn 38 tussen de Blaarmeersen in Gent en Achtendries in Sint-Amandsberg volgt de normale route via de Antwerpsesteenweg (N70). 

Autoverkeer

 • In de werfzone op de Antwerpsesteenweg (N70) verloopt het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook.
 • Vanuit Gent is er een linksafslagverbod naar de Groenstraat. In de plaats kan gemotoriseerd verkeer de Groenstraat bereiken door eerder op de gewestweg rechtsaf te slaan naar de Herman Teirlinckstraat, en dan via de Pijkestraat en de Orchideestraat het kruispunt met de gewestweg over te steken. 
 • Vanuit Lochristi is er een linksafslagverbod naar de Herman Teirlinckstraat. Er is een omleiding via de Achtenkouterstraat en Pijkestraat.
 • Vanuit Herman Teirlinckstraat: linksafslagverbod richting Gent. We voorzien een omleiding via de Antwerpsesteenweg (N70), Orchideestraat en Pijkestraat.
 • Aan het kruispunt Orchideestraat/Pijkestraat/Voordestraat heeft het verkeer uit de Orchideestraat voorrang op de andere twee wegen. 

Tijdens deze fase voeren we ook de eerste voorbereidende werken uit ter hoogte van het kruispunt met de Drieselstraat. Deze werken hebben geen impact op het verkeer.

We maken van de wegenwerken gebruik om ook enkele herstellingen aan de brug van de R4 over de Antwerpsesteenweg (N70) uit te voeren. Deze opfriswerken starten eind september en duren tot eind oktober. We herstellen de onderzijde en zorgen dat er geen waterinfiltratie meer is van bovenaf. Ook wordt de leuning van de brug vernieuwd. Deze werken voeren we uit op de R4 zelf en in beide richtingen. Er zal weinig hinder zijn voor verkeer op de R4, doordat we de werken uitvoeren vanop de pechstrook en er geen extra inname van rijstroken nodig is. Op de Antwerpsesteenweg (N70) zal er ook geen hinder zijn.

Latere fasen

Over de volgende fasen informeren we je op een later moment.