Overslaan en naar de inhoud gaan

Geluidsschermen langs Expresweg

Geluidsschermen langs Expresweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N31

Wat en waarom?

Geluidsschermen tussen Legeweg en Koningin Astridlaan

De Expresweg (N31) in Brugge wordt eind jaren '90 omgevormd tot een primaire weg. Dat betekent dat de weg optimaal wordt ingericht voor een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer. Het is het startschot van een reeks aanpassingen op het terrein. Alle verkeerslichten verdwijnen. In plaats van de kruispunten komen er tunnels en bruggen over de Expresweg.

Eerste geluidsschermen langs Expresweg in 2006

Samen met de bouw van de tunnel onder de Koningin Astridlaan en de fietstunnel aan de Wittemolenstraat worden er geluidsschermen geplaatst tussen de Koningin Astridlaan en de Wittemolenstraat. Bij de tunnel aan de Legeweg komen geen geluidsschermen, maar de binnenkant van de tunnel wordt bekleed met geluidswerende panelen.

Bijkomende maatregelen tussen Legeweg en Koningin Astridlaan

Uit geluidsmetingen blijkt dat op sommige plekken naast de Expresweg de geluidsniveaus vandaag nog te hoog zijn. Er komen extra geluidsschermen tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan.

60 decibel als grens

De Vlaamse overheid gebruikt 60 dB als grens voor geluidshinder bij nieuwe of vernieuwde wegen. Wanneer uit metingen blijkt dat de grens wordt overschreden, onderzoeken we eventuele geluidsmilderende maatregelen. De maatregelen zorgen ervoor dat het niveau daalt tot onder de grens van 60 dB.

Waar komen de geluidsschermen?

Klik op de pijl rechtsboven om de afbeelding op groter scherm te bekijken.

Hoe werd de hoogte van de schermen bepaald?

De hoogte van de schermen naast de Expresweg varieert van 2,5 meter tot 6 meter (aan de Zandstraat). De ideale hoogte van elk scherm bepalen we op basis van simulaties. Per locatie onderzoeken we welke hoogte nodig is om het geluidsniveau lager dan 60 dB te krijgen. Nog hogere schermen zouden geen hoorbaar verschil maken. Bovendien zijn geluidsschermen erg duur, dus maken we ze niet hoger dan nodig.

Hoe zullen de geluidsschermen eruit zien?

De geluidsschermen die naast de Expresweg geplaatst zullen worden, zullen er licht anders uitzien dan degene in deze afbeeldingen. Klik op de pijl rechtsboven om de afbeelding vergroot te bekijken.

Timing en impact?

Werken van maart tot eind 2022

De werken aan de geluidsschermen gingen van start in maart 2022.  Het plaatsen van de schermen gebeurt in fases om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te spreiden. Volgens de huidige planning zijn alle schermen geplaatst tegen 18 november en zullen alle afwerkingswerken afgerond zijn tegen eind 2022.

Op het tabblad Actuele hinder vindt u meer informatie over de timing en hinder tijdens de werken.