Overslaan en naar de inhoud gaan

Geluidsschermen langs E314 in Genk

Geluidsschermen langs E314 in Genk

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

E314

Om de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren plaatsen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Genk geluidsschermen langs de E314 in Genk in rijrichting Lummen. Het gaat om een zone van 2,15 km van de oprit 32 Genk-Oost tot na de brug met de Herenstraat. De werken starten ten vroegste in 2024 en zullen in totaal zo'n 4 maanden in beslag nemen.

Wat en waarom?

Geluidsschermen variëren tussen 3 en 7 meter hoogte

AWV en de stad Genk gaan langs de E314 in Genk een betonnen geluidsscherm plaatsen tussen de oprit van complex 32 Genk-Oost tot net voorbij de brug van de Herenstraat. Over een lengte van 2,15 km varieert de hoogte van het scherm afhankelijk van de locatie tussen 3m en 7m.  

De voorzijde (kant snelweg) van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. Op de achterzijde van het geluidsscherm komt beplanting. 

In sommige delen zal het geluidsscherm parallel lopen met gemeentewegen. Ook gaat AWV het talud op sommige plaatsen ophogen en een platform creëren om het scherm te plaatsen. 

Timing en impact?

Uitvoering: 2024

De werken zullen ten vroegste starten in 2024 en zullen in totaal zo’n 5,5 maanden in beslag nemen. Voorafgaand aan de plaatsing, worden eerst de nodige voorbereidende werken uitgevoerd zoals in de bermen snoeien en rooien.  
Een groot deel van de uitvoering bestaat uit grondwerken aan de taluds.