Geluidsschermen E313 t.h.v. Schaatsbergen en Ven

Regio
Gemeente
Weg
Datum april - juni 2020

De infomarkt van woensdag 25 maart 2020 in het gemeentehuis Olen (raadzaal) wordt geannuleerd, n.a.v. de federale maatregelen i.k.v. het coronavirus. 
Alle informatie over het project en de uitvoering van de werken vind je op deze webpagina. 

Ten vroegste vanaf eind april 2020 starten de werken voor de plaatsing van de geluidsschermen, gedurende drie maanden. Daarbij wijzigt de verkeerssituatie op de autosnelweg, met versmalde rijstroken en een doorsteek door de middenberm.

Om de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren plaatsen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Olen nieuwe geluidsschermen langs de E313 in Olen. Het gaat om een zone van ongeveer 800m richting Luik en 600m richting Antwerpen ter hoogte van Schaatsbergen. De uitvoering van de werken start ten vroegste in het voorjaar 2020 en zal zo'n 3 maanden in beslag nemen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde een lijst op van de zwaarst geluidsbelaste woonzones in Vlaanderen. Die houdt rekening met het geluidsniveau ter hoogte van elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. De woonzones in Olen komen niet voor op deze prioriteitenlijst voor investeringen van AWV, maar door de financiële bijdrage van het lokaal bestuur van Olen wordt dit project toch mogelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 1.200.000 euro en het lokaal bestuur van Olen 800.000 euro.

Langs beide zijden van de autosnelweg 

AWV plaatst over een totale lengte van zo’n 1,4 km een betonnen geluidsscherm met een hoogte tussen 3m en 4m.  De voorzijde (kant snelweg) van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. 

Het project wordt opgedeeld in 2 delen:

  • Deel 1: noordzijde E313 - rijrichting Antwerpen: 600m geluidsschermen.
  • Deel 2: zuidzijde E313 - rijrichting Hasselt: 800m geluidsschermen.

 

Uitvoering: 2020

In de loop van maart 2020 worden er één week voorbereidende snoeiwerken uitgevoerd in de bermen van de autosnelweg. Dit gebeurt vanop de pechstrook, buiten de spitsuren.

De infrastructuurwerken zullen starten eind april 2020 en in totaal zo’n 3 maanden in beslag nemen. Eerst wordt de noordzijde (rijrichting Antwerpen) aangepakt, vervolgens de zuidzijde (rijrichting Hasselt). Voorafgaand worden eerst de nodige voorbereidende werken uitgevoerd, zoals het creëren van doorsteken in de middenberm van de autosnelweg, en het snoeien en rooien in de bermen.  
Meer info over de uitvoering van de werken volgt. AWV en de gemeente Olen voorzien voor de start van de werken ook een infomoment voor alle geïnteresseerden.

 

Minderhinder-maatregelen: werken vanop de autosnelweg, versmalde rijstroken

Om de aanleg van de geluidsschermen te kunnen uitvoeren wordt er een werkzone gecreëerd op de rechterrijstrook en de pechstrook van de autosnelweg. Het verkeer op de E313 wordt er plaatselijk op versmalde rijstroken gebracht en het verkeer op de linkerrijstrook wordt via een doorsteek in de middenberm naar de andere zijde gebracht. Het doorgaand verkeer op de autosnelweg zal dus steeds over 2 versmalde rijstroken kunnen blijven rijden, weliswaar met een snelheidsbeperking. 

De uitvoering van de werken zal enige geluids- en trillingshinder met zich meebrengen voor de omgeving. De stalen profielen waarin de panelen worden bevestigd, moeten immers diep in de grond worden getrild. 
Om de strakke planning te halen, kan er ook ‘s nachts en tijdens het weekend worden gewerkt. Om de hinder tot de omwonenden te beperken, worden bepaalde werken echter enkel overdag uitgevoerd (vb. intrillen stalen profielen).  

 

Meer info?

Schrijf je hier in op onze digitale nieuwsbrief, en ontvang updates in je mailbox.

Met vragen over dit project kan je terecht bij uw bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
of het nummer 011 433 855.