Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsvriendelijke vernieuwing Hasseltsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N20

Groter perspectief voor vernieuwing Kortessem-centrum 

Hasseltsesteenweg en Dorpsstraat krijgen globale benadering en participatie 

Voor de zomer van 2023 werd beslist om het project van de Hasseltsesteenweg (N20) bij te sturen. Omdat ook een vernieuwing van de Dorpsstraat (N76) volgt, bundelt AWV beide herinrichtingsprojecten om de ruimtelijke vernieuwing van het centrumgebied geïntegreerd te benaderen. Zo creëren we kansen om de kern van Kortessem te versterken wat betreft verkeersveiligheid en -doorstroming, kwaliteitsvol wonen, werken en leven. Samen met de gemeente heeft AWV de ruimtelijke elementen met bijhorende ambities én beleidsprogramma's afgestemd met betrokken actoren. In de volgende fase volgt een participatieve dialoog met burgers en belangengroepen uit de omgeving.

Behoud krachtlijnen Hasseltsesteenweg

De initiële krachtlijnen van de N20 blijven behouden:

  • meer fietsveiligheid
  • meer comfort voor voetgangers
  • gescheiden riolering
  • bijkomend groen in het straatbeeld
  • betere doorstroming voor het openbaar vervoer.

Volgende stappen 

In december volgt een dialoogsessie met afgevaardigden van bewoners en middenveldorganisaties. Daarna betrekt AWV het brede publiek. AWV mikt evenwel om in 2024 de procedures voor het ontwerp, de grondverwerving en de aanvraag van de omgevingsvergunning te doorlopen en het project aan te besteden.

Wie in december wil deelnemen aan het overleg met afgevaardigden van bewoners en handelaars kan dit doorgeven aan de omgevingsmanager (zie Contacteer ons). 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kortessem gaan de Hasseltsesteenweg (N20) vernieuwen tussen het kruispunt met de Dorpsstraat (N76) en de Winkelstraat / Printhagendreef over zo’n 1,8 km. Ook het kruispunt met de N76 wordt geoptimaliseerd. De nadruk ligt op een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers, extra groen en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Fluvius gaat gescheiden riolering aanleggen. 

Wat en waarom?

Het projectgebied omvat de Hasseltsesteenweg in Kortessem over zo'n 1,8 km tussen het kruispunt met de Dorpsstraat x Opeindestraat (N76) en de Printhagendreef x Winkelstraat. 

N20 Kortessem - situeringsplan

Het kruispunt N20 x N76 krijgt slimme verkeerslichten, vrijliggende fietspaden, ruime opstelzones voor fietsers en voetgangers en extra groen. 

De Hasselstesteenweg binnen de bebouwde kom wordt uitgerust met nieuwe fiets- en voetpaden. Het maximaal aantal parkeerplaatsen binnen de beschikbare ruimte blijft behouden. Aan de Lievehereboomstraat komt een Hoppinpunt

Buiten de bebouwde kom komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt aan weerskanten van de rijweg. 

Bekijk bij ‘Documenten’ de voorontwerpplannen.

Timing en impact

In 2020 heeft een studiebureau een voorontwerp gemaakt van de verschillende onderdelen van het tracé op de N20. In 2021 trad AWV in in dialoog met de ruime omgeving. In 2023 pikten we opnieuw in en gingen we de dialoog aan. Na overleg tussen verschillende partijen (AWV, gemeentebestuur, ondernemers...) volgt een bijsturing van enkele zaken. Daardoor moeten nog verschillende bijkomende voorbereidingen getroffen worden, vooraleer er op het terrein werken te zien zijn. 

 

GRONDINNAMES NODIG IN BUITENGEBIED

Het voorontwerp voorziet vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom. De ambitie is daarbij om de bomen, hagen en grachten maximaal te behouden. Daardoor is een uitbreiding nodig van het openbaar domein naar de buitenkanten. Binnen de bebouwde kom zijn enkele beperkte grondverwervingen nodig. Wanneer de ontwerpplannen voldoende concreet zijn, zullen de betrokken eigenaars tijdig gecontacteerd worden.