Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspadenproject N76 - Borgloon

Fietspadenproject N76 - Borgloon

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N76

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Borgloon gaan op termijn de fietspaden van de Rullecovenstraat (N76) vernieuwen tussen de kruispunten met Kernielerveld en de Heuvelstraat. Het gaat om een stuk van zo’n 1 km. Ook het kruispunt met Boeshoven wordt in hetzelfde project heringericht.

Wat en waarom?

Vandaag ontbreekt het aan veilige fietspaden op dit traject. Ook het kruispunt met Boeshoven is onoverzichtelijk en onveilig voor zowel actieve weggebruikers als gemotoriseerd verkeer. Daarom streven AWV en Borgloon met dit project naar meer fiets- en verkeersveiligheid voor omwonenden en alle weggebruikers. 

Waar staan we nu?

Er staat nog geen ontwerp op papier en dat is een bewuste keuze. We willen eerst weten hoe de bewoners de omgeving beleven. Hoe ervaren zij leven en bewegen in de omgeving? Welke aandachtspunten zijn er? Die horen wij graag uit eerste hand.

Denk mee in de klankbordgroep! 

Wie wil meedenken over de plannen, is welkom in de klankbordgroep.

In een eerste sessie, in januari of februari 2024, verwerken we de inzichten uit de persoonlijke gesprekken en brengen we de aandachtspunten voor het ontwerp in kaart. Door verschillende standpunten samen te brengen, komen we wellicht tot nieuwe inzichten, hetgeen zal resulteren in een evenwichtig ontwerp. 

Schrijf je hier in voor de klankbordgroep

 

Ook wie niet deelneemt aan de participatiemomenten blijven we informeren. Dat doen we via een publiek infomoment bij mijlpalen in het procesverloop. U ontvangt dan een uitnodiging in de brievenbus. 

Gescheiden riolering Rullecoven 

Ook Aquafin en Fluvius starten met werken in de omgeving. Vanaf voorjaar 2024 leggen zij samen met de gemeente Borgloon gescheiden riolering aan in Rullecoven en Kerniel die zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Alken. 

Het gaat om een meerjarenproject. De riolering in de Rullecovenstraat tussen de kruispunten met Kernielerveld en de Heuvelstraat wordt volgens de verwachting in de loop van 2025 vernieuwd. Aquafin werkt dan vooral in de bermen en onder de fietspaden. De bestaande toestand zoals vandaag wordt daarna hersteld, in afwachting van de definitieve herinrichting van de N76. Meer info over dit rioleringsproject

Deze rioleringswerken staan los van het toekomstige ontwerp van het kruispunt met Boeshoven en de nieuwe fietspaden. Eenvoudig gesteld: AWV plant werken bovengronds, Aquafin en Fluvius werken ondergronds. 

Timing en impact?

Procesverloop voor nieuwe weginrichting

Een nieuw kruispunt of nieuwe fietspaden zijn er niet in 1, 2, 3. Voordat de werken effectief kunnen starten, moeten we verschillende stappen doorlopen. Eerst om tot een definitief ontwerp te komen, vervolgens om een vergunning te krijgen en ten slotte om een aannemer aan te duiden. Dat betekent dat we momenteel nog niet weten wanneer de werken effectief zullen starten. Meer uitleg over het procesverloop leest u op deze pagina.