Diest: Herinrichting en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127)

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2019 - september 2021

 

UPDATE 04/02/20: De nutswerken zijn achter de rug. Midden februari starten de riolerings- en wegeniswerken. De verkeerssituatie wijzigt niet. De omleidingen blijven in voege. De Turnhoutsebaan (N127) is afgesloten tot het einde van de werken.

Situering project

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een belangrijke verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer is er sinds het najaar van 2019 aan de slag om de gewestweg over een bepaalde afstand volledig te vernieuwen (Zone A), en een ander gedeelte op te knappen (Zone B). 

ZONE A: De vernieuwingswerken, inclusief de aanleg van een gescheiden riolering, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan (R26) tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg.

ZONE B: Vanaf de Langenberg tot aan de gemeentegrens met Okselaar wordt de rijweg en het fietspad gerenoveerd.
 

Verloop van de werken 

ZONE B: betonherstelling, fijnfrezen rijweg en nieuwe fietspaden 

Na het kruispunt met de Langenberg tot aan het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Heggebossenweg in Tessenderlo, vernieuwen we de beschadigde betonplaten en verzakte waterslikkers. Om de hinder voor verkeer te beperken breken we telkens maar net uit wat we in één stortfase kunnen dichten. De betonherstellingen duren nog tot eind februari 2020. In de loop van maart brengt de aannemer nieuwe voegvullingen aan en aansluitend kan hij de volledige rijbaan van zone B fijnfrezen (= dun laagje beton afschrapen). Zo ontstaat opnieuw een vlak en egaal wegdek voor meer rijcomfort en minder geluid. Tussen april en september 2020 verwijderen we nog de bovenlaag van de bestaande fietspaden en krijgen deze een nieuwe asfaltering en belijning. 

ZONE A: de nutswerken zijn afgerond. De werf schakelt een versnelling hoger.

De nutsmaatschappijen verplaatsten en vernieuwden de voorbije maanden hun leidingen en kabels voor water, elektriciteit, telecom en gas (tot februari 2020). Nu deze werken zijn afgerond, gaan vanaf begin maart de riolerings- en wegeniswerken van start.

Opbraak oude rijbaan en vergruizen betonpuin

In februari breekt de aannemer de oude rijbaan tussen de Citadellaan (R26) en de Broekstraat op. Hij zal het betonpuin meteen vergruizen en afvoeren. Hiervoor wordt een mobiele breekinstallatie ingezet.
Foto van de breekinstallatie die op de werf Langenberg het betonpuin vergruist

Rioleringswerken vanaf medio februari

Zodra de oude rijbaan volledig is uitgebroken, start de aanleg van een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken verlopen in twee fases. De eerste fase beslaat de Turnhoutsesteenweg tussen de Citadellaan en de Broekstraat. In deze zone worden vooral grachten gegraven langs de toekomstige rijweg voor een goede afvoer van regenwater.

Begin maart schuiven de rioleringswerken op naar het het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Langenberg. In de richting van de Broekstraat leggen we een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan.

Aanleg nieuwe wegenis vanaf maart

Wanneer de rioleringswerken in de zone tussen de Citadellaan tot net voorbij de Broekstraat afgerond zijn, begint de aannemer meteen aan de vernieuwing van de weginfrastructuur. De Turnhoutsebaan krijgt hier een minder scherpe bocht en vrijliggende fietspaden.

 

Turnhoutsebaan afgesloten voor verkeer

Omleidingen blijven in voege einde werken 

Sinds september 2019 is de Turnhoutsebaan (N127) onderbroken voor alle verkeer. De onderbreking blijft behouden tot het einde van de werken (zomer 2021). Zolang gelden onderstaande omleidingen. Plaatselijk verkeer kan Zone B vanuit noordelijke richting bereiken.

 

 

Voetgangers en fietsers

Ter hoogte van het kruispunt Holleweg-Broekstraat kunnen voetgangers en fietsers de werfzone oversteken. Fietsers tussen Molenstede en Diest volgen een omleiding via de Broekstraat, Vijverstraat en het pad langs de spoorweg. Onder andere de Langenberg, Kruisstraat en Grasbos verbinden de werfzone met deze route.

Openbaar vervoer

Door de werken worden enkele haltes van De Lijn niet bediend. In Diest is dit de halte Fort Leopoldlaan. In Molenstede gaat het om de haltes Nieuwe Steenweg, Weg naar Veerle, Kerkhof en Zandstraat. 

Tijdelijke haltes vind je op de Dorpsstraat ter hoogte van de Zandstraat en op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Klappijstraat. Daarnaast doet ook de halte Diest Station dienst als vervanghalte. Plan je route op www.delijn.be.


Wat houden de werken in?

Meer verkeersveiligheid en comfort voor alle weggebruikers

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan (Zone A) investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor al wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt. Zowel de boven- als onderbouw van deze gewestweg worden volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide zijden van de weg.
  • De aanplanting van bomen en struiken zorgt opnieuw voor een vergroening van het talud Langenberg.
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing Turnhoutsebaan met Langenberg (kant Molenstede) brengen meer comfort voor busgebruikers.

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan (Zone B) bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek en de vernieuwing van enkele platen. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de omgeving. Wegen en Verkeer gaat de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die eveneens geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om, in opdracht van de stad Diest, langsheen het volledige traject van zone A een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Bij een dergelijk systeem worden afval- en regenwater apart afgevoerd en kan regenwater bovendien, dankzij de aanleg van twee bufferbekkens, vertraagd wegstromen. Dit voorkomt niet enkel wateroverlast, maar draagt ook bij tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van deze werken is er om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Geluid

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt samen met de stad Diest of er een betere plaats is voor de flitspaal en of het technisch haalbaar is om deze te verplaatsen.