Overslaan en naar de inhoud gaan

Breder fietspad en vernieuwing wegdek Provinciesteenweg

Breder fietspad en vernieuwing wegdek Provinciesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N10

Ten vroegste vanaf half mei 2024 voeren we ingrepen uit aan het wegdek en de fietspaden van de Provinciesteenweg (N10). De toplaag van de volledige rijbaan wordt vernieuwd. Door een herindeling van de weg creëren we eveneens een breder en comfortabeler fietspad. Daarnaast zorgen we voor een veilige afscheiding van het gemotoriseerd verkeer. De werken duren twee tot drie weken.

Wat en waarom?

Meer fietsveiligheid en rijcomfort

Om de fietsveiligheid en het rijcomfort langs de Provinciesteenweg (N10) te verhogen, voeren we enkele ingrepen uit. De projectzone strekt zich uit van het kruispunt met de Stoofstraat tot de Alexander Franckstraat/Lispersteenweg. Binnen die zone asfalteren we de toplaag van de rijbaan opnieuw. We delen de weg ook opnieuw in door middel van nieuwe wegmarkeringen. Daardoor kunnen we het fietspad verbreden met voldoende afscheiding van de rijbaan of van geparkeerde wagens. We verbreden eveneens de parkeervakken zodat iedereen veilig in- en uit kan stappen. Hiervoor wordt het aantal parkeervakken ter hoogte van de fietsoversteken en keerlussen beperkt.

Vervolg op werken van zomer 2022

Deze werken zijn de voortzetting van eerdere ingrepen op de Antwerpsesteenweg (N10) die plaatsvonden in juni 2022. We zorgden toen voor een vernieuwing van het fietspad van het kruispunt met de Duwijckstraat in Lier tot de Stoofstraat. Daarnaast werd het fietspad veilig afgescheiden van de rijbaan.

Timing en impact?

Nutswerken vanaf 12 maart 2024

Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 22 maart werken de nutsmaatschappijen aan hun infrastructuur in de berm. Daarvoor neemt de aannemer het fietspad, de parkeerstrook en één rijstrook plaatselijk in. Doorgaand verkeer in beide richtingen blijft mogelijk. Fietsers passeren de werfzone afgeschermd via een fietscorridor. Bushaltes 'Boechout Stoofstraat' en 'Boechout Speelplein' worden gedurende die periode uit dienst genomen. Meer informatie over alternatieve routes voor het openbaar vervoer is beschikbaar via de routeplanner van De Lijn. De aannemer houdt omwonenden op de hoogte over de actuele hinder.

Werken aan weginrichting duren twee tot drie weken

De werken aan de weginrichting starten ten vroegste half mei 2024. De ingrepen duren in totaal twee tot drie weken. Gedurende die periode passeert het verkeer op de Provinciesteenweg in beide richtingen via één rijstrook aan één zijde van de weg. De werfzone bevindt zich aan de overzijde. Fietsers en voetgangers kunnen de N10 te allen tijde passeren.

Meer investeren in fietspaden

Deze verbeteringen werden medegefinancierd door de Europese Unie, en maken deel uit van het herstelplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering. In het kader van dat plan werd 130 miljoen euro extra vrijgemaakt voor veilige fietspaden langs gewestwegen, bovenop de reguliere investeringen van Wegen en Verkeer in fietsinfrastructuur. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen voor de fiets kiezen.

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier