Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw van brug over E40 voor fietsers en lokaal autoverkeer ter hoogte van Lombeekstraat

Bouw van brug over E40 voor fietsers en lokaal autoverkeer ter hoogte van Lombeekstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E40

VOORBEREIDENDE WERKEN STARTEN VANAF 24 AUGUSTUS

De aannemer start volgens de huidige planning op maandag 24 augustus met voorbereidende rooiwerken langs de snelweg. Dat is een week later dan eerst voorzien. De rooiwerken zelf veroorzaken geen verkeershinder. Wel kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden. De opbouw van de brug zelf start volgens de huidige planning in november 2020. Vanaf dan zal het verkeer op de E40 ter hoogte van de Lombeekstraat wel hinder ondervinden. 

Wat en waarom?

Nieuwe brug aan Lombeekstraat

Tot 2010 liep de Lombeekstraat via een brug over de E40. Na een aanrijding door een vrachtwagen in oktober 2010 moest de brug omwille van veiligheidsredenen worden afgebroken. Wegen en Verkeer legt in het najaar van 2020 een nieuwe brug aan op dezelfde locatie. 

Wegen en Verkeer legt een nieuwe brug aan over de E40 ter hoogte van de Lombeekstraat in Affligem.

Stalen brug op maat van fietsers

Met de nieuwe brug komt er een fiets- en voetgangersverbinding over de E40 tussen de dorpskernen van Essene (Affligem) en Sint-Katharina-Lombeek (Ternat). De brug werd dan ook ontworpen op maat van zwakke weggebruikers. Zo komen er aan beide kanten verhoogde voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed.Voor het autoverkeer wordt een strook van 3 meter breed voorzien, waarlangs auto's beurtelings over de brug kunnen rijden.

Bovenaanzicht ontwerp brug Lombeekstraat

Bovenaanzicht uit het ontwerp van de brug over de E40: aan beide kanten komt een verhoogd fiets- en voetpad van 2,5 meter breed.

Timing en impact?

Start werken in zomer 2020

Wegen en Verkeer start in augustus met voorbereidende werken. Op dat moment zal er nog geen hinder zijn voor het verkeer op de E40. Omwonenden zullen geregeld geluidshinder ondervinden van de werken in uitvoering en van het werfverkeer. Weggebruikers op de E40 zullen tijdens de aanleg van de brug (volgens de huidige planning vanaf november) versmalde rijstroken moeten gebruiken. Er zal ook een snelheidsbeperking gelden in de werfzone van 70 km/u. Er zullen drie (versmalde) rijstroken open blijven in de beide rijrichtingen, behalve bij het plaatsen van de liggers van de brug. Dat zal gebeuren tijdens een of twee weekends. Wegen en Verkeer zal dan de E40 in zijn geheel afsluiten. Deze afzettingen zullen in de media aangekondigd worden.