Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw van brug over E40 voor fietsers en lokaal autoverkeer ter hoogte van Lombeekstraat

Bouw van brug over E40 voor fietsers en lokaal autoverkeer ter hoogte van Lombeekstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E40

UPDATE 04/12/20: Vanaf maandag 7 december wordt het nodige materiaal aangevoerd en voorbereid voor de start van de funderingswerken die vanaf donderdag 10 december worden uitgevoerd. In eerste instantie worden de paalfunderingen geplaatst als basis voor de brug. Volgens de huidige planning zijn deze paalfunderingen afgewerkt tegen het Kerstverlof. Het plaatsen van de liggers van de brug, waardoor de E40 kort moet worden afgesloten volgt in het voorjaar van 2021. Wanneer dit concreet gepland is, wordt dit zo snel mogelijk via deze webpagina meegedeeld.

Wat en waarom?

Nieuwe brug aan Lombeekstraat

Tot 2010 liep de Lombeekstraat via een brug over de E40. Na een aanrijding door een vrachtwagen in oktober 2010 moest de brug omwille van veiligheidsredenen worden afgebroken. Wegen en Verkeer legt in het najaar van 2020 een nieuwe brug aan op dezelfde locatie. 

Lombeekstraat

Stalen brug op maat van fietsers

Met de nieuwe brug komt er een fiets- en voetgangersverbinding over de E40 tussen de dorpskernen van Essene (Affligem) en Sint-Katharina-Lombeek (Ternat). De brug werd dan ook ontworpen op maat van voetgangers en fietsers. Zo komen er aan beide kanten verhoogde voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed. Voor het autoverkeer wordt een strook van 3 meter breed voorzien, waarlangs auto's beurtelings over de brug kunnen rijden.

Bovenaanzicht ontwerp brug Lombeekstraat

Bovenaanzicht uit het ontwerp van de brug over de E40: aan beide kanten komt een verhoogd fiets- en voetpad van 2,5 meter breed.

Timing en impact?

Geen hinder voor het verkeer, behalve bij plaatsen brugdek

De werken vinden allemaal plaats naast de rijweg. Er zal dus geen hinder zijn voor het verkeer op de snelweg. Enkel gedurende een weekend (mogelijk twee weekends, dat moet nog bepaald worden), wanneer het brugdek wordt geplaatst, moet de snelweg volledig worden afgesloten. Zodra we weten wanneer die volledige afzetting van de snelweg E40 zal gebeuren, melden we dat op deze webpagina, via de pers en via de social media van Wegen en Verkeer.