Boortmeerbeek: Herinrichting kruispunt Leuvensesteenweg (N26) met Trianonlaan (N267)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

UPDATE 19/03/2019: Volgens de huidige planning gebeuren deze werken in 2020. Er is momenteel nog geen precieze startdatum of detailplanning bekend. Zodra daar meer informatie over is, zal het Agentschap Wegen en Verkeer dat bekendmaken op deze webpagina.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet ingrepen aan het kruispunt van de Leuvensesteenweg (N26) met de Trianonlaan (N267) in Boortmeerbeek, in de volksmond ‘Den Tip’ genoemd. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan betere en veiligere fietsinfrastructuur. Eerder, in 2017, werd ook al een conflictvrije verkeersregeling voorzien ter hoogte van het kruispunt.

De precieze startdatum van de uit te voeren werken is op dit moment nog niet bekend, maar zodra daar meer nieuws over is, verneemt u dat op deze webpagina.

 

Verbeteringen fietsinfrastructuur

De herinrichting heeft als voornaamste doelstelling om de verkeerssituatie voor fietsers te verbeteren op het kruispunt. Daarom voeren we enkele ingrepen uit:

  • De afslagstrook op de Trianonlaan waar het verkeer rechts afslaat richting Leuven, wordt verlengd. Het fietspad komt in de toekomst aan de buitenkant van de afslagstrook te liggen, zodat er veel minder kans is op conflicten tussen fietsers en auto's die rechts afslaan. 
  • Aan de overkant van het kruispunt komt er een dubbelrichtingsfietspad langs de Stationsstraat, aan de rechterkant van de weg.

Conflictvrije verkeersregeling op kruispunt sinds 2017

Wegen en Verkeer werkte in een eerdere fase al aan veiligere verkeerssituaties op en rond het kruispunt ‘Den Tip’. In 2017 werd het conflict dat ontstond tussen het verkeer dat vanuit Mechelen rechtdoor reed richting Leuven en het verkeer dat vanuit Leuven linksaf wou slaan richting E19 weggewerkt door een aparte groenfase te voorzien voor het verkeer vanuit Leuven richting E19.