Overslaan en naar de inhoud gaan

Afrit Het Zuid (R1) richting Gent gesloten voor verkeer boven 3,5 ton

Afrit Het Zuid (R1) richting Gent gesloten voor verkeer boven 3,5 ton

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R1

Vanaf woensdag 22 februari 2023 geldt een tonnagebeperking op de afrit Het Zuid (5a) van de Antwerpse ring (R1) in de richting van Gent. Dat is de aansluiting van de ring naar de Bolivartunnel/Singel (R10). Alle verkeer boven 3,5 ton mag de afrit dan niet langer gebruiken. Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt deze voorzorgsmaatregel om verdere schade aan een brug te voorkomen. Verkeer boven 3,5 ton wordt de komende maanden bovengronds omgeleid. Voor autoverkeer blijft de afrit open. AWV werkt intussen aan een structurele oplossing waarbij een nieuw stukje snelweg wordt aangelegd om de verbinding terug mogelijk te maken voor alle verkeer.

Wat en waarom?

Tonnagebeperking verkeer +3,5t

Op de afrit Het Zuid (5a) van de Antwerpse ring richting Gent bevindt zich een brug die over de nabijgelegen spoorlijn loopt. Bij inspecties is schade vastgesteld aan de ‘cantilevers’, ook wel ‘uitkragende liggers’ genoemd. Dat zijn brugliggers (balken) die langs één zijde verankerd zijn en een vrij uitstekend gedeelte hebben. Het probleem heeft geen impact op de algemene stabiliteit van de brug. Desalniettemin is het volgens experts van AWV en de afdeling Expertise Beton en Staal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangewezen om alle verkeer boven de 3,5 ton er niet langer over te laten rijden. Deze voorzorgsmaatregel moet voorkomen dat de schade aan de brug verder zou toenemen.

Timing en impact?

Omleiding verkeer +3,5t via Kiel

De tonnagebeperking zal gelden voor alle voertuigen met een Massa in Beladen Toestand (M.B.T.) hoger dan 3,5 ton. Voor dit type verkeer is het vanaf 22 februari niet langer toegestaan om de afrit Het Zuid (5a) richting Gent nog te gebruiken. Dat zal gesignaleerd worden door verkeersborden. Er wordt een omleiding aangeduid vanaf de verbindingslus naar de A12, vervolgens de afrit Wilrijk (5) en dan verder via de Vogelzanglaan, Jan Van Rijswijcklaan (N177) en de Jan De Voslei (N186). Voor autoverkeer verandert de huidige situatie niet en blijft de afrit Het Zuid (5a) beschikbaar.

omleiding afrit Zuid

Structurele oplossing in de pijplijn

Voor de bewuste brug zijn geen renovatieplannen voorzien omdat deze op termijn sowieso plaats zal maken voor het project Ringpark Zuid. Binnen Ringpark Zuid wordt de hele verkeersknoop ter hoogte van de Kennedytunnel opnieuw heraangelegd. Wel werkt AWV aan een structurele oplossing die verkeer boven de 3,5 ton moet toelaten om binnen afzienbare tijd opnieuw de normale route te volgen.

Net voor de brug over de spoorlijn takt AWV de huidige afrit aan op de verbinding van de A112 naar de Bolivartunnel/afrit Singel. Om deze doorsteek te kunnen maken, is de aanleg van een klein stukje nieuwe snelwegverharding vereist. De voorbereidingen hiervoor, zoals het verkrijgen van een omgevingsvergunning, zijn lopende. Zodra een aannemer is aanbesteed, worden de werken opgestart. De uitvoering zal vermoedelijk ongeveer een maand duren. Na afloop van deze werken wordt de brug over de spoorlijn volledig uit dienst gesteld en rijdt alle gemotoriseerd verkeer via de nieuwe doorsteek naar de Bolivartunnel/afrit Singel. De omleiding voor verkeer +3,5t wordt vanaf dan ook opgeheven.

ontwerp bypass afrit Zuid

Toekomstige aantakking op de verbinding van de A112 naar de Bolivartunnel/afrit Singel.