Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassings- en asfalteringswerken op Antwerpsestraat

Aanpassings- en asfalteringswerken op Antwerpsestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N177

Dit voorjaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal aanpassings- en asfalteringswerken uitvoeren op de Antwerpsestraat (N177) in Boom en Rumst. De werken situeren zich tussen de rotonde van de N177 over de A12 en het centrum van Boom. De werken omvatten onder meer het aanpassen van negen bushaltes op dit traject, het herinrichten van twee bruggen over de A12 en het vernieuwen van de rijweg op twee locaties. De aanpassingswerken aan de bushaltes starten vanaf maandag 15 maart. De hinder voor het verkeer blijft hierbij beperkt. Tijdens de werken aan de bruggen (vanaf eind april) en tijdens de asfalteringswerken (enkele nachten in juni) zal er meer hinder zijn.

Wat en waarom?

Aanpassing bushaltes Antwerpsestraat

In totaal worden op de Antwerpsestraat negen bushaltes aangepast in de zone tussen de ’s Herenbaan en de Advokaatstraat. De werken aan de bushaltes kaderen in het actieplan van de Vlaamse overheid om de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken. Zo krijgen de vernieuwde halteplaatsen verhoogde perrons voor meer comfort. Ter hoogte van de haltes wordt ook het fietspad mee vernieuwd.

Tijdens de werken aan een bushalte is de rechterrijstrook plaatselijk ingenomen. Het fiets- en voetpad is dan onderbroken ter hoogte van de halte. Fietsers en voetgangers worden plaatselijk omgeleid via een achterliggende straat of via de overzijde van de Antwerpsestraat.

Wanneer er gewerkt wordt aan een bepaalde halte, is deze niet beschikbaar voor de busreiziger. De Lijn voorziet dan een tijdelijke haltepaal in de buurt van de halte.  

Herinrichting bruggen ’s Herenbaan en Overwinningstraat

Vanaf eind april zullen er achtereenvolgens ook werken plaatsvinden op de bruggen over de A12 van de ‘s Herenbaan en de Overwinningstraat. Op beide bruggen ontbreken er vandaag fietspaden en moeten fietsers zich tussen het gemotoriseerd verkeer begeven. Het agentschap gaat deze onveilige situatie aanpakken door op beide bruggen een comfortabel en afgescheiden dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Omdat de beschikbare ruimte op de bruggen beperkt is, wordt hiervoor telkens de huidige rechterrijstrook in westelijke richting aangewend. Voor gemotoriseerd verkeer betekent dit dat er na de werken eenrichtingsverkeer zal gelden op beide bruggen. De toegelaten rijrichting wordt dan van west naar oost.

N177 Boom def

Een schematische weergave van de aanpassingen op de brug van de ’s Herenbaan.

Op de brug van de ’s Herenbaan blijft er dus enkel gemotoriseerd verkeer richting AZ Rivierenland mogelijk. Verkeer komende van het oosten zal voortaan moeten keren via de rotonde over de A12. Op de brug van de Overwinningstraat blijft er enkel gemotoriseerd verkeer richting het gemeentepark mogelijk.

Op beide bruggen wordt ook een veilig voetpad voorzien. Aan de brug van de Overwinningstraat zullen er verkeerslichten geplaatst worden om de oversteekbewegingen te beveiligen. Aan de brug van de ’s Herenbaan wordt ook de weginfrastructuur op de hoeken van de Antwerpsestraat mee vernieuwd.

Tijdens de werken zullen beide bruggen volledig afgesloten zijn voor alle verkeer en worden er plaatselijk omleidingen voorzien. 

Vernieuwing wegdek, aanleg busstroken en turborotonde

Later dit voorjaar, in juni, wordt het asfalt van de Antwerpsestraat vernieuwd op twee locaties. De eerste zone situeert zich in het centrum van Boom, tussen het kruispunt Antwerpsestraat-Frans De Schutterlaan en  de op- en afrit van de A12 ter hoogte van de Molenstraat. De tweede zone loopt vanaf de ’s Herenbaan tot en met de rotonde over de A12. Telkens wordt in beide richtingen het wegdek vernieuwd. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden zullen deze werken ’s nachts plaatsvinden. Gedurende enkele nachten is de Antwerpsestraat dan afgesloten.

Daarnaast worden er ook nog busstroken aangebracht op de Antwerpsestraat. Momenteel zijn er in beide richtingen telkens twee rijstroken. Bij de werken wordt dit aangepast naar telkens één rijstrook en één busstrook. Het aanleggen van busstroken zal de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren en moet daarnaast ook de maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u ondersteunen. 

Tot slot wordt de rotonde van de N177 over de A12 ingericht als een zogenaamde ‘turborotonde’. Op dit soort rotondes moet men voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Met deze ingreep wil AWV een oplossing bieden voor de klachten over het gebrek aan zichtbaarheid bij het oprijden van de rotonde. Het effect van de aanpassing zal nauw opgevolgd worden.

Meer info

De meest actuele informatie over de werken op de Antwerpsestraat is steeds beschikbaar op deze webpagina.