Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen fietsvoorzieningen en -oversteekplaatsen aan kruising Nieuwe Mechelsesteenweg met E314

Aanpassingen fietsvoorzieningen en -oversteekplaatsen aan kruising Nieuwe Mechelsesteenweg met E314

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Weg

N26

Update 5/8/2020: Wegen en Verkeer werkt de aanpassingen aan de fietsvoorzieningen en oversteekplaatsen verder af aan het kruispunt van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de E314. Deze werken worden op een 10-tal dagen verspreid uitgevoerd tussen de periode van 7 en 31 augustus. De nieuwe verkeerslichten worden op het knooppunt geplaatst. Daarnaast worden er asfalteringswerken uitgevoerd van aan het kruispunt met de Mechelse Poort tot iets verder dan het kruispunt met Kareelveld tussen 18 en 20 augustus. Na deze asfalteringswerken worden de verkeerslichten op het knooppunt in gebruik genomen. Meer informatie over de timing van deze werken vindt u hiernaast, in het tabblad Actuele hinder.

Wegen en Verkeer voert in het voorjaar van 2020 aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen aan de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) en de E314 in Leuven en Herent. Om de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers te verhogen, worden extra verkeerslichten geplaatst, de fietspaden lokaal aangepast en de lichtenregeling conflictvrij gemaakt.

Wat en waarom?

Veiligere verkeerssituaties aan op- en afrittencomplex met E314

Concreet voert Wegen en Verkeer in 2020 de volgende aanpassingen door aan de kruisingen van de Nieuwe Mechelsesteenweg met de E314. 

  • Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: op dit moment steken fietsers de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, komen hier extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt. 
  • Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg. Op deze manier hebben fietsers beter zicht op aankomend verkeer. 
  • Bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

 

Aanpassingen in kaart

Situeringskaart_Werken_N26xE314_Kruisingen

Timing en impact?

Wisselende hinder op Nieuwe Mechelsesteenweg ter hoogte van kruising met op- en afrittencomplex E314

Wegen en Verkeert voert verschillende kleinere aanpassingen uit ter hoogte van de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de E314. Er zal vaak mobiele werfsignalisatie gebruikt worden waarbij de ene keer de rijstrook richting Herent, de andere keer de rijstrook richting Leuven (gedeeltelijk) ingenomen wordt. Ook de op- en afritten zullen tijdens deze verschillende werkzaamheden niet altijd open zijn voor verkeer. Wanneer er op het einde van de werken asfalteringswerken plaatsvinden op de Nieuwe Mechelsesteenweg worden alle op- en afritten twee weekends afgesloten.