Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen fietsvoorzieningen en -oversteekplaatsen aan kruising Nieuwe Mechelsesteenweg met E314

Aanpassingen fietsvoorzieningen en -oversteekplaatsen aan kruising Nieuwe Mechelsesteenweg met E314

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N26

Volgens de oorspronkelijke planning van Wegen en Verkeer, hadden alle nieuwe verkeerslichten aan het op- en afrittencomplex van de E314 moeten werken op 31 maart. Momenteel werken de verkeerslichten aan de fietsoversteekplaatsen (waar de fietsers de op- en afritten van de E314 oversteken) nog altijd niet. Dat heeft te maken met de coronacrisis: door de crisis werden de werken half maart stilgelegd. De aannemer kon de ontbrekende verkeerslichten op de Mechelsesteenweg zelf niet plaatsen, en daardoor kon ook de nieuwe regeling van de verkeerslichten niet uitgerold worden. Zodra Wegen en Verkeer over een nieuwe planning van de aannemer beschikt, zullen we dat op deze webpagina laten weten. Ondertussen kunnen de fietsers, zoals in de situatie voor de aanpassingen, aan de kruisingen met de op- en afritten nog niet conflictvrij oversteken. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen. De nieuwe fietsoversteekplaats ten noorden van het op- en afrittencomplex (aan de kant van Herent, nr. 2 op het plannetje) kan voorlopig nog niet gebruikt worden, omdat de nieuwe lichtenregeling nog niet in dienst is. Zodra de nieuwe verkeerslichten werken, kan de oversteekplaats gebruikt worden.  

Wegen en Verkeer voert in het voorjaar van 2020 aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen aan de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) en de E314 in Leuven en Herent. Om de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers te verhogen, worden extra verkeerslichten geplaatst, de fietspaden lokaal aangepast en de lichtenregeling conflictvrij gemaakt.

Wat en waarom?

Veiligere verkeerssituaties aan op- en afrittencomplex met E314

Concreet voert Wegen en Verkeer in 2020 de volgende aanpassingen door aan de kruisingen van de Nieuwe Mechelsesteenweg met de E314. 

  • Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: op dit moment steken fietsers de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, komen hier extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt. 
  • Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg. Op deze manier hebben fietsers beter zicht op aankomend verkeer. 
  • Bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

 

Aanpassingen in kaart

Situeringskaart_Werken_N26xE314_Kruisingen

Timing en impact?

Wisselende hinder op Nieuwe Mechelsesteenweg ter hoogte van kruising met op- en afrittencomplex E314

Wegen en Verkeert voert verschillende kleinere aanpassingen uit ter hoogte van de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de E314. Er zal vaak mobiele werfsignalisatie gebruikt worden waarbij de ene keer de rijstrook richting Herent, de andere keer de rijstrook richting Leuven (gedeeltelijk) ingenomen wordt. Ook de op- en afritten zullen tijdens deze verschillende werkzaamheden niet altijd open zijn voor verkeer. Wanneer er op het einde van de werken asfalteringswerken plaatsvinden op de Nieuwe Mechelsesteenweg worden alle op- en afritten twee weekends afgesloten.