Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen aan kruispunt Diestsesteenweg met Deelberg/Houtemveldweg

Aanpassingen aan kruispunt Diestsesteenweg met Deelberg/Houtemveldweg

Algemeen Overzicht

Datum

Plaats

Weg

N29

UPDATE 12/10/2020:  de aannemer zal een van de komende weken nog blindengeleidetegels plaatsen, daarna zijn de werken volledig afgerond. 

Wat en waarom?

Aanpassingen kruispunt aan brandweerkazerne

Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2020 met werken op de Dieststesteenweg (N29) in Tienen ter hoogte van de brandweerkazerne, aan het kruispunt met Deelberg en de Houtemveldweg. We voeren verschillende aanpassingen door ter hoogte van het kruispunt van de Diestsesteenweg met de Houtemveldweg/Deelberg. 

  • Aanleg fietsoversteekplaats: Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, legt een fietsoversteekplaats aan. Zo kunnen fietsers in de toekomst op een veilige manier de Diestsesteenweg in twee bewegingen oversteken.
  • Nieuwe fietspaden: De fietspaden ten noorden van het kruispunt worden vernieuwd. Ten zuiden van het kruispunt worden aan beide kanten van de rijweg nieuwe fietspaden aangelegd. 
  • Heraanleg bushaltes: De bushaltes ‘Tienen Brandweer’ in beide richtingen worden heraangelegd en verhoogd. In de toekomst houden de bussen halt op de rijweg zelf en niet naast de rijweg, zoals nu het geval is. Het fietspad loopt na de werken achter de bushalte door.

Parkeerstrook verdwijnt

Om de aanpassingen mogelijk te maken, moet er ruimte langs de rijweg worden ingenomen. Daarom zal de parkeerstrook langs de rijweg verdwijnen, van aan het kruispunt met Deelberg en Houtemveldweg tot voorbij de huidige bushaltes. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor de heraangelegde bushaltes en het fietspad. 

Situering Tienen Deelberg Houtemveldweg

Timing en impact?

Beurtelings verkeer langs de werf

De werken starten in het voorjaar en duren ongeveer een half jaar. Deze planning kan nog wijzigen door onvoorziene weersomstandigheden. Er wordt gewerkt over een afstand van zo’n 200 meter. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werken gefaseerd aangepakt. Er wordt telkens gewerkt op één weghelft. 

Verkeershinder

  • Er komen tijdelijke verkeerslichten, zodat het autoverkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden.
  • Voor fietsers en voetgangers is er altijd doorgang. 
  • Tijdens de werken zullen opritten van bepaalde woningen langs de Diestsesteenweg tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wanneer dit het geval is, zal u hier persoonlijk van op de hoogte worden gebracht. 
  • Tijdens de werken is het niet mogelijk om vanop de Deelberg de Diestsesteenweg op te rijden. De zijstraat inrijden vanop de Diestsesteenweg blijft wel altijd mogelijk. Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek Houtemveldweg - Deelberg in beide richtingen toegankelijk.