Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg voetgangersoversteekplaats aan Oude Baan

Aanleg voetgangersoversteekplaats aan Oude Baan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N3

Wat en waarom?

Veilig de Leuvensesteenweg oversteken

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een nieuwe verlichte oversteekplaats voor voetgangers op de Leuvensesteenweg aan het kruispunt met de Oude Baan. Het kruispunt ter hoogte van de nieuwe oversteekplaats wordt ook heraangelegd, zodat voetgangers voldoende ruimte hebben om het kruispunt over te steken.

Het kruispunt met de Oude Baan voor de werken. Zonder oversteekplaats kan je de Leuvensesteenweg onmogelijk op een veilige manier oversteken. © Google

Veilige en comfortabele schoolroutes in Vlaanderen

 
In 2021 brachten steden en gemeenten meer dan 800 knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen in kaart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verbetert op deze locaties in heel Vlaanderen de veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers. We doen dat door de zichtbaarheid te verbeteren, obstakels weg te nemen of lichtenregelingen aan te passen. Zo wordt het veiliger en comfortabeler stappen en fietsen naar school.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle geplande ingrepen in Vlaams-Brabant.

Timing en impact?

Werken van midden september tot midden oktober

Volgens de huidige planning starten de werken aan het kruispunt op maandag 18 september 2023. Ze duren ongeveer een maand, tot midden oktober 2023. De planning kan nog wijzigen door slecht weer of onvoorziene technische problemen.

Verkeershinder

  • Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren tijdens de werken.
  • Openbaar vervoer: buslijnen 380, 381 en N2 kunnen vertraging ondervinden door de werken. Raadpleeg delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn voor alle actuele informatie. 
  • Gemotoriseerd verkeer: 
    • De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst neemt de aannemer de rijhelft richting Leuven in, daarna de rijhelft richting Tienen.
    • Bestuurders kunnen de werfzone beurtelings voorbijrijden, waarbij tijdelijke verkeerslichten de verkeersstromen regelen. 
    • Om de Oude Baan te bereiken rijdt u best om via de Kerkomstraat.
  • Bereikbaarheid: Sommige huizen of opritten in de werfzone zullen af en toe niet toegankelijk zijn. De aannemer brengt de bewoners hiervan tijdig op de hoogte en probeert de toegangen zo snel mogelijk af te werken.

Vragen? Contacteer ons!

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier