Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg Hoppinpunt Hechtel-Eksel

Aanleg Hoppinpunt Hechtel-Eksel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N73
N715

Het Agentschap Wegen en Verkee heeft plannen om volgend jaar in Hechtel-Eksel een Hoppinpunt aan te leggen. In 2019 werd de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen vastgelegd in het decreet ‘Basisbereikbaarheid’. Het principe combimobiliteit staat hierin centraal: reizigers combineren verschillende vervoersmiddelen om hun bestemming te bereiken. Mobipunten zijn de knopen in dat systeem waar reizigers van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overstappen. Die mobipunten dragen de merknaam ‘Hoppin’.

Wat en waarom?

Het projectgebied bevindt zich in Hechtel-Eksel, in Noord-Limburg. Het toekomstige Hoppinpunt situeert zich ter hoogte van het kruispunt van 2 belangrijke verkeerswegen binnen de regio. De oost-west-as Maaseik-Leopoldsburg (N73) en de (oude) noord-zuid-as Eindhoven-Hasselt (N715). De nieuwe noord-zuid verbinding (N74) ligt ten oosten van het projectgebied en loopt eveneens over het grondgebied van Hechtel-Eksel. 

Onze projectzone omvat de N73 tussen kilometerpunten 31,5 en 31,7 en de N715 tussen kilometerpunten 21,9 en 22,05, alsook het binnengebied in de oksel van de Lommelsebaan en de Peerderbaan ter ontwikkeling van parkeergelegenheid voor het Hoppinpunt.

 

Mogelijkheden voor vlot en duurzaam vervoer

AWV wilt vlotte en duurzame alternatieven voor het rijden met eigen wagen stimuleren. De doelstelling van een Hoppinpunt is een brug vormen tussen de gebruiker en mobiliteit. En zo verkleint de drempel tot het overstappen tussen vervoersmodi

Een verbetering van de exploitatie en een betere verknoping van de netwerken maakt de regio beter bereikbaar voor iedereen en moet uiteindelijk leiden tot een modal shift.  

Hierbij wordt er ook speciale aandacht besteed aan de doorstroming van het openbaar vervoer ter hoogte van het Hoppinpunt zelf en naar de verbinding met de N74 Noord-Zuidverbinding. Ook daar is nood naar publieke carpoolvoorzieningen, waar in dit project werk van gemaakt wordt.

 

Types hoppinpunten

Er bestaan interregionale, regionale, lokale, buurt- op basis van netwerklogica en buurtmobipunten op basis van nabijheidslogica. Dit project wordt geklasseerd als een regionaal hoppinpunt. Dit wil zeggen dat vanaf dit hoppinpunt overwegend verplaatsingen binnen de vervoersregio mogelijk zijn. 

 

Voorzieningen

Elk hoppinpunt is goed toegankelijk voor alle gebruikers, met of zonder handicap, ongeacht leeftijd of omstandigheden, zodat iedereen zich zonder assistentie kan verplaatsen. 

Elk hoppinpunt is uitgerust met: 

 • Parkeerplaatsen indien nodig, waarbij er aangepaste en voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking zijn 
 • een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen 
 • informatiedragers (hoppinzuil)
 • infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken 

Elk Hoppinpunt is herkenbaar door toepassing van de huisstijl. Dit zorgt voor een goed leesbaarheid. 

 

Voorontwerp Hoppinpunt Hechtel-Eksel: 

 

 

Bushaltes

Bushalte ‘Hechtel kruispunt’ op N715 Hasseltsebaan (ten zuiden van de rotonde) zal verplaatst worden naar de N715 Lommelsebaan (ten noorden van de rotonde). 


De verplaatsing van de bushalte naar de Lommelsebaan kadert binnen het nieuwe Openbaar Vervoerplan 2021 van De Lijn en de Vervoerregio Limburg. 

Het verplaatsen van de halte zorgt binnen de toekomstig aangepaste lijnen en dienstregelingen van de bussen voor de reiziger voor een vlottere en overzichtelijkere situatie.


 

Op de Lommelsebaan zal de bushalte richting Noorden als haltehaven ingericht worden, de bus richting zuiden zal halteren op de rijweg.

Op de N73 Peerderbaan zal voor de noordelijke bushalte, richting rotonde, een busstrook voorzien worden. De zuidelijke bushalte, richting Peer, wordt een haltehaven. 

Deze maatregelen zorgen voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en dus minder wachttijden.
De bushavens langs de rijweg zorgen ervoor dat het gemotoriseerd verkeer komende van de rotonde ook vlotter kan doorrijden.
 

Aan de zuidelijke bushalte op het Welsh Guardplein zal een fietsenstalling voorzien worden, een Hoppinzuil en een overdekte wachtzone.

 

Parking

Het braakliggend terrein tussen de N715 Lommelsebaan en de N73 Peerderbaan zal ingericht worden als parkeerterrein voor auto’s en fietsen. Het parkeerterrein zal enkel via de N715 toegankelijk zijn voor auto’s. De in- en uitrit is 5m breed. Voor zachte weggebruikers wordt een doorsteek voorzien van de parking naar de bushaltes op de N73, via de huidige toegangsweg tot de garages van de woningen op de Lommelsebaan. Dit wegje wordt voorzien in kleinschalige verharding zodat het geaccentueerd wordt dat dit bestemd is voor zachte weggebruikers, maar nog steeds toegankelijk voor de wagen om de garages te bereiken. 

Ook wordt er een doorsteek voor voetgangers en fietsers richting het steegje tussen Stokerijstraat en N715 Lommelsebaan voorzien. Dit verbindt de parking met de achterliggende woonwijk en verkleint de wandel- of fietsafstand richting de bushaltes van het Hoppinpunt. Door de extra passage verhoogt hierdoor ook de pleinfunctie van het terrein en de sociale controle.  

Deze parking biedt plaats voor: 

 • 88 parkeerplaatsen
 • 6 parkeerplaatsen voor personen met een handicap
 • 2 laadpunten voor elektrische wagens (uitbreidbaar)
 • 15 fietslockers
 • 1 fietsherstelzuil
 • Een overdekte fietsenstalling met 36 plaatsen voor gewone fietsen + 8 buitenmaatse
 • De Hoppinzuil
 • Een overdekte wachtzone voor de bushalte. 

Door het voorzien van groenstroken met bomen tussen de rijen parkeerplaatsen en het 

aanleggen van de parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding, behoudt het terrein zijn groen karakter. De in- en uitrit en de circulatiewegen van het parkeerterrein worden in asfalt voorzien.

Timing en impact?

Deze werken zullen in 2021 nog in aanbesteding gaan. De uitvoering van de werken staat dan gepland in vanaf midden 2022.
Er zal ook een openbaar onderzoek plaatsvinden in kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

 

De werken zullen in twee fases uitgevoerd worden, en in totaal ongeveer 3 maanden in beslag nemen.
De werken aan de Lommelsebaan zouden eerst uitgevoerd worden. Deze werken zullen ongeveer één maand in beslag nemen.
Vervolgens wordt er gewerkt aan de Peerderbaan. Deze werken zullen ongeveer anderhalve maand duren.

De werken aan de parking zullen verspreid over beide fases uitgevoerd worden. Deze hebben dan ook weinig tot geen impact op het verkeer.

In de werfzone zal éénrichtingsverkeer mogelijk zijn op de gewestweg. De andere rijrichting volgt dan een lokale omleiding.

Meer info over de uitvoering en de concrete minderhinder-maatregelen volgt in de aanloop naar de start van de werken.

Contact

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier