Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietstunnel Fruitspoor onder Bilzersteenweg

Aanleg fietstunnel Fruitspoor onder Bilzersteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N730

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om een fietstunnel te bouwen onder de Bilzersteenweg (N730) in Tongeren. Ter hoogte van het Fruitspoor (Groenstraat) loopt straks het fietspad onder de gewestweg door. De fietstunnel vormt op deze locatie zo een veilige kruising voor de fietssnelweg F79 Sint-Truiden - Tongeren. De Bilzersteenweg wordt ook over een afstand van zo’n 200m vernieuwd, tussen de Driekruisenweg en de Driekruisenstraat. Fluvius legt plaatselijk nieuwe rioleringen aan. De voorbereidende nutswerken starten vermoedelijk in het najaar 2021.

Wat en waarom?

Situering

De N730 Bilzersteenweg verbindt als gewestweg het centrum van de stad Tongeren met buurgemeente Hoeselt en verderop Bilzen. 

Het concrete projectgebied op de N730 situeert zich ongeveer tussen de noordelijke Driekruisenweg en zuidelijke Driekruisenstraat. De fietstunnel komt in het verlengde van de zijtak Groenstraat, en ligt op het traject van het Fruitspoor, de fietssnelweg F79 Sint-Truiden - Tongeren

N730 fietstunnel Tongeren

Doelstellingen

De ingreep op en onder de Bilzersteenweg beoogt enkele duidelijke doelstellingen:

  1. Meer fietsveiligheid door de aanleg van een fietstunnel onder de Bilzersteenweg en nieuwe fietspaden op de gewestweg zelf.  
  2. Comfortabel openbaar vervoer door nieuwe, toegankelijke bushaltes op de Bilzersteenweg. 
  3. Duurzaam waterbeheer dankzij nieuwe rioleringen. 

Veilig fietsen op en onder Bilzersteenweg

Wie vandaag via de fietssnelweg F79 fietstbeter bekend als de Fruitspoorroute, moet in Tongeren de Bilzersteenweg gelijkvloers oversteken. De fietsoversteek is er met markeringen op de rijweg aangebracht. AWV wil dat fietsers er veilig en vlot kunnen oversteken, en zal daarom een fietstunnel aanleggen. Het fietspad zal met andere woorden onder de Bilzersteenweg lopen. 

Om vanaf de Bilzersteenweg op het fietspad F79 te geraken, worden twee fietsaansluitingen voorzien die het niveauverschil vanaf de gewestweg overbruggen: eentje oostelijk ter hoogte van het Fruitspoor (Groenstraat), en eentje westelijk vanaf de aantakking Driekruisenweg. 

De fietspaden op de Bilzersteenweg worden gelijk mee vernieuwd, over een afstand van zo'n 200 meter. Zo ontstaat er een veilige uitwisseling tussen recreatieve en functionele fietsroute.

N730 Tongeren - fietstunnel Bilzersteenweg ontwerp

Toegankelijke bushaltes

In de zone van de nieuwe fietspaden wordt ook de rijweg van de Bilzersteenweg over de volledige wegbreedte opnieuw geasfalteerd. Daarbij wordt tegelijk de aantakking van de Driekruisenweg aangepakt, ter hoogte van de gewestweg. Op de N730 komt bovendien er een linksafslagstrook voor verkeer vanaf het centrum. Aan de aantakking Driekruisenstraat, aan de kant van het centrum, verandert niets. 

Belangrijk zijn ook de nieuwe bushaltes. Die worden verhoogd uitgevoerd zodat reizigers makkelijker kunnen op- en afstappen. De haltes worden ook uitgerust met schuilhuisje en fietsenstalling. De halte voor het busverkeer richting het centrum schuift bovendien op naar de Driekruisenstraat.  

Nieuwe riolering

Rioolbeheerder Fluvius zal gelijktijdig de riolering plaatselijk vernieuwen. Ook zullen de nutsmaatschappijen voorafgaand aan de infrastructuurwerken heel wat nutswerken in de bermen uitvoeren. Ze verplaatsen en vernieuwen daarbij allerlei leidingen en kabels. 

Timing en impact?

Vergunningsaanvraag en aanbesteding in 2021

Rond de zomer van 2021 wilt AWV de aanvraag van een omgevingsvergunning voor dit project indienen. Dan vindt er doorgaans een openbaar onderzoek plaats, waarover AWV de omgeving nog zal informeren.  

Aansluitend volgt de aanbestedingsprocedure in de zoektocht naar een aannemer. 

Uitvoering ten vroegste 2022

De start van de werkzaamheden blijft afhankelijk van de voorgaande stappen, en hoe vlot dit verloopt. AWV vermoedt dat de voorbereidende nutswerken in de omgeving in het najaar 2021 zullen starten. In het voorjaar 2022 zouden dan de infrastructuurwerken starten, met grotere hinder. Die zouden ongeveer een half jaar in beslag nemen. 

De precieze werkuitvoering en minderhinder-maatregelen zijn vandaag nog niet gekend. We voorzien om het doorgaande verkeer op de Bilzersteenweg in beide richtingen grotendeels mogelijk te houden tijdens de werken. Een tijdelijke omleiding via de Nieuwe Steenweg of via de Molenweg is echter niet uitgesloten.

Voor fietsers op de F79 zou er tijdens de werken een lokale omleiding worden aangegeven. 

Meer info volgt. 

Contact

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Digitaal contactformulier