Overslaan en naar de inhoud gaan

3 km geluidsschermen langs de Knokkebaan

3 km geluidsschermen langs de Knokkebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N44

Wat en waarom?

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur van Aalter investeren in 3,2 km geluidsschermen langs de Knokkebaan (N44). De geluidsschermen zullen tussen de 3 en 6 meter hoog zijn, naargelang de noodzaak in de buurt. De schermen zullen zorgen voor een vermindering van de geluidsoverlast in de naburige wijken, wat de leefkwaliteit in de omgeving zal verbeteren. Vooral volgende straten plukken de vruchten van dit project: de Bierweg, de Brielstraat, de Europalaan, de Molenkouter, de Pontweg, de Fatimastraat, de Grote Veldakker, de Manewaarde en Ter Walle.

De werfzone start ter hoogte van het kruispunt met de Knokkebaan (N44) en de Brugstraat en eindigt aan het rondpunt boven de Europatunnel, aan de Brouwerijstraat. Aansluitend worden ook geluidsschermen geplaatst tussen het rondpunt aan de Europatunnel en het op- en afrittencomplex naar de E40, in de rijrichting van Maldegem.

Timing en impact?

Timing

De werken gaan van start in 2024 en zullen ongeveer 5 maanden duren. Om hinder te beperken wordt er gewerkt in drie fasen.

  • Fase 1: plaatsing geluidsschermen in de rijrichting van Maldegem. Deze fase zal 2,5 maanden duren.
  • Fase 2: plaatsing geluidsschermen in de rijrichting van de E40. Deze fase zal 1,5 maand duren.
  • Fase 3: plaatsing geluidsschermen in de rijrichting van Maldegem, tussen het rondpunt aan de Europatunnel en het op- en afrittencomplex naar de E40. Deze fase zal 1 maand duren.

Impact

Om de verkeershinder op de N44 te beperken, werd er gekozen voor een korte uitvoeringstermijn. Daarvoor wordt via zogenaamde “doorsteken door de middenberm” gewerkt zodat de aannemer vlot, maar ook veilig kan werken. Tijdens de werken zal het verkeer op de N44 over 2x1 rijstrook per rijrichting kunnen rijden. Daarbij is op meer drukke perioden van de dag of de week, wel enige verkeershinder te verwachten op de Knokkebaan (N44) in beide rijrichtingen.