Overslaan en naar de inhoud gaan

Tunneldoseren

Tunneldosering is een maatregel waarbij we het aantal voertuigen beperken dat een tunnel inrijdt. Dat doen we uit veiligheidsoverwegingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer past deze maatregel voor het eerst toe in de Beverentunnel van de R2, de Grote Ring rond Antwerpen. 

Waarom en hoe?

Tunneldosering is een dynamische verkeersmanagementmaatregel die toegepast wordt in functie van de verkeersveiligheid. Het houdt in dat bij filevorming in een tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel, maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Het doel van tunneldosering is dus om ervoor te zorgen dat de file niet in maar vóór de tunnel komt te staan en dat het verkeer gedoseerd door de tunnel rijdt. Op die manier wil de wegbeheerder de verkeersveiligheid in de tunnel verbeteren.

Het systeem werkt dynamisch en zal dus enkel ingeschakeld worden bij detectie van file (risico) in een tunnel. De detectie gebeurt door middel van meetlussen in het wegdek. Wanneer file gedetecteerd wordt zal het aantal beschikbare rijstroken voor de ingang van een tunnel verminderd worden. Dat gebeurt door één of meerdere rijstroken 'af te kruisen' op de dynamische signalisatieborden boven de snelweg. Op de beschikbare rijstroken wordt bovendien de toegelaten snelheid verlaagd.

Tunneldosering is tot op heden enkel ingevoerd in de Beverentunnel in de richting van Nederland, omdat zich daar een specifiek probleem stelt. 

Tunneldoseren

Tunneldoseren in de Beverentunnel

Aantal ongevallen terugdringen

Op de R2 richting Nederland gebeuren ter hoogte van de Beverentunnel regelmatig ongevallen. Een monitoring van de ongevallen toont aan dat het steeds gaat om ongevallen in de staart van de files die ontstaan tijdens piekmomenten. Wanneer net na de tunnel file ontstaat, vertraagt bijgevolg ook het verkeer in de tunnel. Aankomend verkeer merkt de file vaak te laat op en dat zorgt voor aanrijdingen.

In 2018 telde men 27 ongevallen, in 2019 waren het er tot nu toe 26. Bij veel van die ongevallen waren vrachtwagens betrokken. Omdat een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico stelt dan een ongeval in open lucht is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

  Beverentunnel richting Gent Beverentunnel richting Nederland

2016

0 7
2017 2 18
2018 5 27
2019 3 26

Tunneldosering maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om de ongevallencijfers in de Beverentunnel naar omlaag te duwen. Sommigen daarvan, zoals het tijdelijk opheffen van tonnagebeperking op de linkerrijstrook of de invoering van een snelheidsbeperking, zijn al uitgerold. Ook werd gesleuteld aan de lichtenregeling aan het kruispunt na de afrit Waaslandhaven-Noord. De invoering van tunneldosering is een bijkomende maatregel om de veiligheid verder te verhogen. Door die maatregel verdwijnt de file niet, maar ze wordt wel uit de tunnel gehaald, wat het voor alle weggebruikers in de tunnel aanzienlijk veiliger maakt. Het is een beproefde maatregel die bijvoorbeeld in Nederland op ruimere schaal toegepast wordt.

Hoe werkt het concreet?

Tunneldosering wordt automatisch ingeschakeld wanneer er file wordt gedetecteerd op minstens één van de vijf meetlocaties in of net na de tunnel (zie onderstaand figuur).

  • In dat geval zal automatisch de linkerrijstrook voor de Beverentunnel ‘afgekruist’ worden. Het dynamisch signalisatiebord boven de linkerrijstrook toont dan een rood kruis en het verkeer op de linkerrijstrook moet tijdelijk uitwijken en invoegen op de rechterrijstrook. Op de rechterrijstrook wordt de toegelaten snelheid verlaagd.
  • Eens in de tunnel zijn weer alle 2 de rijstroken volledig beschikbaar en kan het verkeer vlot rijden.
  • Als er geen file meer wordt gedetecteerd of de file reikt tot voorbij de tunnelmond schakelt het systeem zichzelf automatisch weer uit. Simulaties leren dat het systeem zo enkele keren per dag op piekmomenten zal ingeschakeld worden.

Het is het dus belangrijk om extra goed op te letten en de aangegeven signalisatie ter hoogte van de tunnel op te volgen. Wanneer het rode kruis voor de tunnel is aangeschakeld is het verboden om over de linkerrijstrook te rijden. Het negeren van een rood kruis is een zware overtreding en komt op zware boetes te staan. Het naleven van deze maatregel zal streng gecontroleerd worden.

Werking tunneldosering Beverentunnel