Leuven Noord: Renovatie en lokale verbreding viaduct Wilsele op E314

Regio
Gemeente
Weg
Datum Werken vanaf 30 maart 2020

UPDATE: 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden. 

Wegen en Verkeer start vanaf 30 maart met ingrijpende werken op de E314 in Leuven. De werken brengen het komende anderhalf jaar, tot de zomer van 2021, ernstige hinder met zich mee. Ze zullen vooral tijdens de ochtend- en avondspits geduld vragen van de weggebruiker. Lees meer over de verkeershinder op deze pagina. 
In anderhalf jaar tijd worden op en rond het viaduct van Wilsele vier projecten uitgevoerd: de verbreding van het viaduct van Wilsele (zie hieronder), de aanleg van een fiets- en autotunnel onder de snelweg, de renovatie van drie bruggen en de plaatsing van nieuwe geluidsschermen. 

De Vlaamse Regering wil het verkeer op de E314 tussen Brussel en Aarschot vlotter laten rijden. Om die doelstelling te realiseren besliste ze in 2016 om een spitsstrook aan te leggen tussen Herent en Aarschot. Als voorbereiding op die spitsstrook renoveren we eerst het viaduct van Wilsele volledig. De renovatie van het viaduct maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Werken april 2020- april 2021

Renovatie en lokale verbreding viaduct 

Tussen april 2020 en april 2021 krijgt het viaduct van Wilsele een volledig nieuw wegdek en een extra rijstrook in de rijrichting van Lummen. Eerst strippen we de volledige bovenkant van het viaduct: het asfalt, de waterdichting in gietasfalt en de veiligheidsinrichting (leuningen en veiligheidsstootbanden) gaan eraf. Daarna bouwen we bovenop de betonnen liggers en het betonnen brugdek een nieuw wegdek op, bestaande uit een wegverharding met waterdichting en verschillende asfaltlagen. Ook de leuningen en veiligheidsstootbanden worden vervangen.

 

Verkeershinder vanaf 30 maart tot de zomer van 2021

Vertragingen op de E314 in beide richtingen

Tijdens de werken aan het viaduct en de fiets- en autotunnel onder de snelweg, moet het verkeer op de E314 over twee versmalde rijstroken in elke richting, en dat over een afstand van zo'n 2,5 kilometer. Dat zal vooral voor hinder zorgen tijdens de ochtendspits richting Brussel en de avondspits richting Lummen. Volgens onze prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn. Hou hier rekening mee.

Bekijk hier een schematische voorstelling van de verkeerssituatie op het viaduct van Wilsele vanaf eind maart 2020.

 

Afsluitingen op- en afrittencomplex Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20)

Tijdens de werken worden er op- en afritten afgesloten om de doorstroming en veiligheid tijdens de werken te verzekeren. Het afsluiten van een oprit of een afrit gaat altijd met veel hinder gepaard. Dat bleek in 2017 - in de eerste fase van de werken - al, toen we de weghelft in de rijrichting van Brussel aanpakten. 

 • De oprit richting Lummen gaat dicht tot en met maart 2021. 
  • Het verkeer richting Lummen wordt omgeleid naar het op- en afrittencomplex van Holsbeek (nr.21) via de Aarschotsesteenweg (N19) en de Steenweg op Holsbeek (N229).
 • De oprit richting Brussel gaat dicht tot en met maart 2021. 
  • Het verkeer richting Brussel wordt omgeleid naar het op-en afrittencomplex van Leuven (nr. 15) via de Aarschotsesteenweg (N19), de ring rond Leuven (R23) en de Koning Boudewijnlaan (N264).

 • De afrit komende van Lummen zal gedurende een half jaar afgesloten worden.
  • Het verkeer kan keren aan het op- en afrittencomplex van Herent (nr. 18) en de Mechelsesteenweg (N26)
 • De afrit komende van Brussel blijft steeds open. Op deze manier blijven de handelszaken langs de Aarschotsesteenweg en de Leuvense Vaart bereikbaar. 

 

Omleidingen

 

Op- en afrittencomplex  Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20)

 

 


Renovatie viaduct Wilsele gedurende vier jaar

De volledige renovatie van het viaduct van Wilsele neemt in totaal 4 jaar in beslag:

 • 2018: In deze periode werden de onder- en bovenkant van het noordelijke deel van het viaduct aangepakt, in de rijrichting van Brussel. 
 • 2019: In deze periode werken we aan de onderkant van het zuidelijke deel van het viaduct, in de rijrichting van Lummen.
 • 2020-2021: In deze periode werken we aan de renovatie en verbreding van de bovenkant van het zuidelijke deel van het viaduct, in de rijrichting van Lummen. 

De werken van 2018

Sanering onderkant en vernieuwen bovenkant viaduct (richting Brussel)

Wegen en Verkeer rondde in september 2018 de werkzaamheden aan het viaduct van Wilsele in de rijrichting van Brussel af. De onderkant van het viaduct werd gesaneerd en de bovenkant werd volledig vernieuwd. Bekijk hieronder enkele sfeerfbeelden van de werken uit 2018.

Betonherstellingen en schoonmaken van het wegdek van de E314

 

 

 

      

 
       
   

 

De werken van 2019-2020

Voorbereidende werken voor de verbreding viaduct

In 2019 voert Wegen en Verkeer voorbereidende werken uit voor de verbreding van het zuidelijke deel van het viaduct.

 • In de zomer van 2019 wordt de schuine helling langs de Aarschotsesteenweg (N19) afgegraven en verstevigd. De Lemingsbeek die daar richting Vuntcomplex stroomt, wordt gedeeltelijk mee verlegd en komt korter bij de nieuwe helling te liggen.
 • Het landhoofd van de brug (het steunpunt waar de brug de grond raakt) wordt verbreed, zodat ook de nieuwe rijstrook later hierop kan steunen. De bouw van de nieuwe spitsstrook Herent-Aarschot start volgens de huidige planning in de zomer van 2021 en moet klaar zijn in 2022.
 • Naast het bestaande viaduct bouwen we vier nieuwe brugpijlers waarop de nieuwe rijstrook steunt. Bovenop de pijlers komen betonnen liggers en een betonnen brugdek.
 • Onderhoudswerken aan de onderkant van het viaduct.

Nieuwe geluidsschermen op viaduct

Als onderdeel van de renovatie van het viaduct, plaatst Wegen en Verkeer ook nieuwe geluidsschermen op het viaduct van Wilsele. Deze werken worden uitgevoerd in oktober en november 2019. In oktober 2019 worden gedurende twee weekends (12-13 en 19-20) nieuwe geluidsschermen geplaatst op het viaduct boven de spoorweg aan de kant richting Brussel. In november 2019 worden de overige geluidsschermen op het viaduct richting Brussel geplaatst. In 2021 start Wegen en Verkeer met het plaatsen van de overige geluidsschermen tussen Herent en Holsbeek. 

​ ​   

Vanaf 2021: aanleg spitsstrook Herent-Aarschot

Vanaf de zomer van 2021 plannen we de aanleg van het laatste deel van de nieuwe spitsstrook: vanaf de afrit Wilsele-Vuntcomplex (afrit 20) tot aan het op- en afrittencomplex van Aarschot (afrit 22). Lees hier meer over dit project. 


Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De sanering en de verbreding van het viaduct van Wilsele maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.